Referenčna ravnina je v nebesni mehaniki ravnina glede, na katero se za nebesno telo nanašajo dani elementi tira.

V odvisnosti od nebesnega telesa uporabljamo različne referenčne ravnine:

Na referenčni ravnini mora biti določena tudi začetna točka oziroma smer od katere merimo kote. Običajno je to pomladišče.

Glej tudi uredi