Red velikosti (površina)

Red velikosti
površina
denar
gostota
energija
frekvenca
dolžina
masa
sila
števila
moč
tlak
hitrost
temperatura
čas
prostornina
Pretvorba med enotami
merske enote
SI
predpone SI
osnovne enote SI
izpeljane enote SI
Planckove enote
Seznam redov velikosti za površino
Red velikosti SI predpona Vrednost Zgled
10-8 0,055 mm2 velikost pike na sodobnem računalniškem zaslonu
10-6 mili- (mm2) 8 mm2 konica krogelnega kemijskega svinčnika
10-4 centi- (cm2) 5 cm2 poštna znamka
620 cm2 list formata A4, 210 × 297 mm
1 2-4 m2 pisarniška miza
102 100 m2 ≡ 1 ar
162 m2 igrišče za odbojko (9 × 18 m)
104 10000 m2 ≡ 1 ha
100 ar ≡ 1 ha
5,5 ha dno Velike piramide v Gizi
106 kilo- (km2) 2 km2 Monako (192. država na svetu)
108 563 km2 občina Kočevje (največja slovenska občina)
1010 20.253 km2 Slovenija
1012 mega- (Mm2) 2.5×106 km2 Sredozemsko morje
1014 5,1×108 km2 Zemlja
1016 6,4×1010 km2 Jupiter
1018 giga- (Gm2) 6,1×1012 km2 Sonce
1022 7,1×1016 km2 površina, ki jo zaobjame Zemljina tirnica okoli Sonca
1026 1.1·1012 km2 površina, ki jo zaobjame Plutonova tirnica okoli Sonca