Razčlenjevánje je matematični postopek, s katerim se preoblikuje število, izraz ali drug matematični objekt v obliko vsote členov.

Obratni postopek se imenuje faktorizacija (preoblikovanje v obliko produkta faktorjev).

Razčlenjevanje polinomov

uredi

Pri razčlenjevanju polinomov (mnogočlenikov) se uporablja zlasti pravilo distributivnosti:  

Pravilo distributivnosti v posplošeni obliki pomeni, da je treba vsak člen iz prvega oklepaja pomnožiti z vsakim členom iz drugega oklepaja. Zgled:

 

Druga pogosto uporabna pravila:

  • kvadrat dvočlenika:  
  • kub dvočlenika:  
  • n-ta potenca dvočlenika (glej članek binomska formula):

 

Razčlenjevanje trigonometričnih funkcij

uredi

Za preoblikovanje produkta trigonometričnih funkcij v vsoto se uporablja naslednje formule:

  •  
  •  
  •  

Glej tudi

uredi