Ranljiva vrsta

(Preusmerjeno s strani Ranljive vrste)

Ranljiva vrsta (oznaka V) je stopnja ogroženosti določene vrste, v katero uvrščamo tiste, za katere je verjetno, da bodo v prihodnosti izumrle, če se ne izboljšajo življenjski pogoji. Na ranljivost vrste opozarjajo upadanje številčnosti te vrste.

Ohranitveno stanje
Bufo periglenes, Zlata krastača, zadnjič opažena 15. maja5, 1989
Izumrle
Ogrožene
Manjše tveganje

Druge kategorije

Povezane teme

Okrajšave Rdečega seznama IUCN kategorij (verzija 3.1, 2001)

Glej tudi

uredi