V naravi izumrla vrsta

V divjini izumrla vrsta oz. V naravi izumrla vrsta[1] (angleško Extinct in the Wild, okrajšava EW) je kategorija Rdečega seznama Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN), v katero so uvrščene vrste ali nižji taksoni, katerih znani predstavniki so preživeli le še v ujetništvu ali kot naturalizirana populacija zunaj prvotnega območja razširjenosti (areala).

Ohranitveno stanje
Bufo periglenes, Zlata krastača, zadnjič opažena 15. maja5, 1989
Izumrle
Ogrožene
Manjše tveganje

Druge kategorije

Povezane teme

Okrajšave Rdečega seznama IUCN kategorij (verzija 3.1, 2001)

Viri uredi

  1. Skoberne P. (2006) Definicije IUCN kategorij ogroženosti rastlinskih in živalskih vrst[mrtva povezava]. Študijsko gradivo za predmet Varstvo naravne dediščine, Univerza v Ljubljani