Prostorska krivulja

Prostórska krivúlja je v matematiki in v drugih vedah krivulja, ki poteka po trorazsežnem prostoru z razliko od ravninske, ki celotna leži v ravnini.

Kinematična definicijaUredi

 
Prostorska krivulja

Parametrična prostorska krivulja je parametrična krivulja, ki zavzema vrednosti v trorazsežnem evklidskem prostoru. Fizikalno si lahko predstavljamo prostorsko krivuljo kot gibanje točkastega telesa ali delca skozi prostor. Analitično gladko prostorsko krivuljo predstavimo s funkcijo   intervala   v trorazsežni evklidski prostor  . Enakovredno lahko prarametrično prostorsko krivuljo smatramo kot trojico funkcij:

 

ViriUredi