Prezidij Ustavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije

Prezidij Ustavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije je bil vodstveno telo Ustavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije, ki je bil izvoljen iz članov skupščine 19. novembra 1946.

17. januarja 1947 je skupščina sprejela Ustavo Ljudske republike Slovenije, s čimer se je skupščina preimenovala v Ljudsko skupščino LRS in prezidij v Prezidij Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije.

Sestava Prezidija Ustavodajne oz. Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije (1946 - 1953)Uredi

Glej tudiUredi