Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

Predsednik Državni svet je vodja državnega sveta, ki ga izvolijo svetnika z absolutno večino. Predsednik Državnega sveta usklajuje delo Državnega sveta z delom Državnega zbora in skrbi za sodelovanje z drugimi državnimi organi. Poleg tega, da predsednik predstavlja Državni svet, pripravlja, sklicuje in vodi seje Državnega sveta ter podpisuje akte, ki jih sprejme Državni svet, skrbi tudi za uresničevanje razmerij z Državnim zborom, Vlado in drugimi državnimi organi, za sodelovanje s predstavniškimi organi drugih držav in, z mednarodnimi parlamentarnimi institucijami ter z mednarodnimi organi in organizacijami. V okviru pooblastil, ki mu jih dajeta zakon in poslovnik, skrbi za varovanje časti in ugleda Državnega sveta, za izvajanje poslovnika, dodeljuje zadeve v obravnavo komisijam Državnega sveta, odloča o sporih glede pristojnosti med komisijami Državnega sveta, določa sestavo delegacije Državnega sveta za obisk pri organih v drugih državah in za obisk tuje delegacije v Državnem svetu, po posvetovanju s kolegijem sprejema Sklep o organizaciji in delu službe Državnega sveta ter Sistematizacijo delovnih mest v Državnem svetu ter opravlja številne druge naloge, ki mu jih določajo Ustava, Zakon o Državnem svetu in Poslovnik Državnega sveta (npr. sklicevanje in predsedovanje sejam kolegija Državnega sveta, določanje dnevnega reda v primeru sklica seje na lastno pobudo ipd.).[1]

Slovenija
Coat of arms of Slovenia.svg

Članek je del serije:
Politika in uprava
SlovenijaTrenutni predsednik Državnega sveta je Alojz Kovšca.

Predsedniki Državnega svetaUredi

Št Slika Ime Mandat Stranka
1   Ivan Kristan 23. december 1992 17. december 1997 Liberalna demokracija Slovenije
2   Tone Hrovat 17. december 1997 17. december 2002 Slovenska ljudska stranka
3   Janez Sušnik 17. december 2002 12. december 2007 Demokratična stranka upokojencev Slovenije
4   Blaž Kavčič 12. december 2007 30. september 2011 Liberalna demokracija Slovenije
(4) 30. september 2011 12. december 2012 Stranka mladih - Zeleni Evrope
5   Mitja Bervar 12. december 2012 12. december 2017 ni član stranke
6 Alojz Kovšca 12. december 2017 danes Gospodarsko aktivna stranka

Opombe in viriUredi

  1. Štrus, Dušan (ur.). str. 29-30

LiteraturaUredi

  • Štrus, Dušan (ur.); Poslovnik Državnega sveta s komentarjem, Državni svet, Ljubljana, 2009