Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

Predsednik državnega sveta je vodja Državnega sveta Republike Slovenije, ki ga izvolijo svetniki z absolutno večino. Predsednik usklajuje delo državnega sveta z delom Državnega zbora Republike Slovenije in skrbi za sodelovanje z drugimi državnimi organi. Poleg tega, da predsednik predstavlja državni svet, pripravlja, sklicuje in vodi seje ter podpisuje akte, ki jih sprejme državni svet, skrbi tudi za uresničevanje razmerij z državnim zborom, vlado in drugimi državnimi organi, za sodelovanje s predstavniškimi organi drugih držav in z mednarodnimi parlamentarnimi institucijami ter z mednarodnimi organi in organizacijami.

Predsednik Državnega sveta
Republike Slovenije
Trenutno:
Marko Lotrič

od 19. decembra 2022
ČlanDržavni svet Republike Slovenije
RezidencaDržavni svet
Šubičeva ulica 4
1102 Ljubljana
Prvi nosilecIvan Kristan
Spletna stranPredsednik DSRS

V okviru pooblastil, ki mu jih dajeta zakon in poslovnik, skrbi za varovanje časti in ugleda državnega sveta, za izvajanje poslovnika, dodeljuje zadeve v obravnavo komisijam Državnega sveta, odloča o sporih glede pristojnosti med komisijami državnega sveta, določa sestavo delegacije državnega sveta za obisk pri organih v drugih državah in za obisk tuje delegacije v državnem svetu, po posvetovanju s kolegijem sprejema Sklep o organizaciji in delu službe državnega sveta ter Sistematizacijo delovnih mest v državnem svetu ter opravlja številne druge naloge, ki mu jih določajo Ustava, Zakon o Državnem svetu in Poslovnik državnega sveta (npr. sklicevanje in predsedovanje sejam kolegija Državnega sveta, določanje dnevnega reda v primeru sklica seje na lastno pobudo ipd.).[1]

Trenutni predsednik državnega sveta je Marko Lotrič.

Predsedniki Državnega sveta

uredi
Št Slika Ime Mandat Stranka
1   Ivan Kristan 23. december 1992 17. december 1997 Liberalna demokracija Slovenije
2   Tone Hrovat 17. december 1997 17. december 2002 Slovenska ljudska stranka
3   Janez Sušnik 17. december 2002 12. december 2007 Demokratična stranka upokojencev Slovenije
4   Blaž Kavčič 12. december 2007 30. september 2011 Liberalna demokracija Slovenije
(4) 30. september 2011 12. december 2012 Stranka mladih - Zeleni Evrope
5   Mitja Bervar 12. december 2012 12. december 2017 ni član stranke
6
 
Alojz Kovšca 12. december 2017 12. december 2022 Gospodarsko aktivna stranka
7
 
Marko Lotrič[2] 19. december 2022 ni član stranke

Glej tudi:

uredi

Sklici

uredi
  1. Štrus, Dušan (ur.). str. 29-30
  2. »Novi predsednik državnega sveta je Marko Lotrič«. rtvslo.si. Pridobljeno 19. decembra 2022.

Literatura

uredi
  • Štrus, Dušan (ur.); Poslovnik Državnega sveta s komentarjem, Državni svet, Ljubljana, 2009