Predloga:Navedi ssrn

Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]
Slog Navajanja 1 predloge
{{Navedi arXiv}}arXiv preprint
{{Navedi AV medij}}avdio in vizualna dela
{{Navedi zaznamke iz AV medija}}avdio in video spremna beseda/zaznamki
{{Navedi knjigo}}knjige
{{Navedi konferenco}}zborniki konferenc
{{Navedi DVD-zaznamki}}DVD (film) spremna beseda/zaznamki
{{Navedi enciklopedijo}}edited collections
{{Navedi epizodo}}radijske ali televizijske epizode
{{Navedi intervju}}intervjuji
{{Navedi časopis}}akademski časopisi
{{Navedi revijo}}revije, periodika
{{Navedi poštni seznam}}javni poštni seznami
{{Navedi zemljevid}}zemljevidi
{{Navedi zaznamke ob izdaji glasbe}}avdio in video zaznamki ob izdaji
{{Navedi novice}}članki z novicami
{{Cite newsgroup}}online newsgroups
{{Cite podcast}}audio or video podcast
{{Navedi sporočilo za javnost}}sporočilo za javnost
{{Navedi poročilo}}poročila
{{Cite serial}}audio or video serials
{{Cite sign}}signs, plaques
{{Cite speech}}speeches
{{Navedi ssrn}}SSRN dokumenti
{{Cite techreport}}technical reports
{{Navedi disertacijo}}disertacije
{{Navedi citeseerx}}CiteSeerX dokumenti
{{Navedi splet}}spletni viri
Glej tudiPredloge specifičnih virov

Ta Slog Navajanja 1 predloga se uporablja za kreacijo sklicev za sources identified by an SSRN identifier.

Usage

uredi

Skopirajte prazno verzijo predloge v članek. Vsa imena parametrov morajo biti napisana z malimi črkami. Med parametri uporabite znak "|" (navpičnica). V izogib nasmeteni predlogi izbrišite neuporabljene parametre.

Examples needed

Parameters

uredi

Syntax

uredi

Nekateri parametri se zanašajo na svoje starševske parametre:

 • starš
 • ALI: starš2—se lahko uporablja namesto starš
  • otrok—se lahko uporablja z starš (in se ne upošteva, če starš ni uporabljen)
  • ALI: otrok2—se lahko uporablja namesto otrok (in se ne upošteva, če starš2 ni uporabljen)
Kjer so navedena nadomestna imena (aliases), se lahko definira le eden izmed parametrov; če je uporabljenih več nadomestnih imen, se bo prikazalo le eno.

Prednastavljeno je, da se skupine parametrov zaključujejo s piko (.); to je lahko problem, če je zadnji parameter okrajšava ali se zaključi s piko, ker se izpišeta dve piki. Edina rešitev je, da se zadnja pika ne vključi v vrednost parametra.

COinS

uredi

Ta predloga vključuje COinS metapodatke v HTML outputu, kar omogoča programski opremi za upravljanje referenc (reference management software) dostop do bibliografskih metapodatkov; glejte en:Wikipedia:COinS. Osnovno pravilo je, da en parameter vsebuje le en podatek. Ne vključujte razlagalnega oz. dodatnega besedila:

 • Uporabite |date=27. september 2007 in ne |date=27. september 2007 (tiskana izdaja 25. september)

Uporaba predlog znotraj predlog za sklice ne priporočamo, ker mnogo od teh predlog doda dodaten HTML ali CSS, ki se bo tako vključil v metapodatke. Prav tako, naj se HTML entitete, npr.  , –, itd, ne uporabljajo v parmetrih, ki kreirajo metapodatke. Ne vključujte wikioznačevalnikov '' (poševni font) ali ''' (poudarjeni font), ker ti označevalniki okvarijo metapodatke.

COinS metapodatki se kereirajo za sledeče parametre

uredi

Opomba: Spodnja tebela je izpisana za vse predloga Sloga sklicevanja 1. Vsi ti parametri niso podprti v vseh CS1 predlogah. Nekateri od teh parametrov se med seboj izključujejo, nekateri so aliasi drugega parametra, nekateri pa zahtevajo, da so prisotni tudi drugi parametri. Za celoten seznam podprtih parametrov, njihovih aliasov in njihovih odvisnosti, glejte dokumentacijo posamezne predloge.

 • |periodical=, |journal=, |newspaper=, |magazine=, |work=, |website=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=, |dictionary=
 • |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=, |section=
 • |title=
 • |publication-place=, |publicationplace=, |place=, |location=
 • |date=, |year=, |publication-date=, |publicationdate=
 • |series=, |version=
 • |volume=, |issue=, |number=
 • |page=, |pages=, |at=
 • |edition=
 • |publisher=, |distributor=, |institution=
 • |url=, |chapter-url=, |chapterurl=, |contribution-url=, |contributionurl=, |section-url=, |sectionurl=
 • |author#=, |author-last#=, |author#-last=, |last#=, |surname#=
 • |author-first#=, |author#-first=, |first#=, |given#=
 • katerikoli poimenovan identifikator: |isbn=, |issn=, |doi=, |pmc=, itd.

Deprecated

uredi
Nezaželeni CS1/CS2 parametri
Nezaželen parameter Zamenjan z
trenutno ni nezaželenih parametrov

Description

uredi

Authors

uredi
 • last: Priimek enega avtorja. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite author-link. Za korporativne avtorje ali avtorje z enim priimkom, uporabite last ali enega od njegovih aliasov (e.g. |author=Bono). Aliasi: surname, author, last1, surname1, author1.
  • author: ta parameter vsebuje celotno ime enega avtorja (ime in priimek) ali ime korporativnega avtorja. Ta parameter naj nikoli ne vsebuje več kot ime enega avtorja. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite author-link.
  • first': Osebna imena avtorja; npr.: Prvoime Srednjeime ali Prvoime M. ali Prvoime M., Sr. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite author-link. Aliasi: given, first1, given1. Zahteva last; osebno ime se ne bo izpisalo, če je parameter last prazen.
  • ALI: za več avtorjev uporabite last1, first1 do lastn, firstn, kjer je n zaporedna številka neomejenega števila avtorjev (vsak firstn zahteva ujemajoč se lastn, ampak obratno to ne velja). Glejte parameter display za določitev koliko avtorjev naj bo izpisanih. Aliasi: surname1, given1 do surnamen, givenn ali author1 do authorn. Za posameznega avtorja plus institucionalnega avtorja lahko uporabite |first1=...|last1=...|author2=....
  • author-link: Naslov obstoječega Wikipedijinega članka o avtorju—ne o avtorjevi spletni strani; ne uporabite wikipovezav. Aliasi: author-link1, authorlink, authorlink1, author1-link, author1link.
  • ALI: za več avtorjev uporabite author-link1 do author-linkn. Aliasi: authorlink1 do authorlinkn, ali author1-link do authorn-link, ali author1link do authornlink.
  • name-list-format: izpiše avtorje in urednike v Vancouver slogu, če je nastavljen na vanc in ko seznam uporablja parametre last/first.
 • vauthors: z vejico ločeni seznam imen avtorja v Vancouver slogu; vključi korporativne in institucionalne avtorje v dvojne oklepaje:
  |vauthors=Smythe JB, ((Megabux Corp.))
  • author-link in author-mask se lahko uporabita za posamezna imena v |vauthors= kot je opisano zgotaj
 • authors: Imana avtorjev v prosti obliki; uporaba tega parametra se ne priporoča, ker na ta način metpodatki sklica ne delujejo; to ni alias za last.
 • translator-last: Priimek prevajalca. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite translator-link. Aliasi: translator-surname, translator1, translator1-last, translator-last1.
  • translator-first: Osebna imena translator. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite translator-link instead. Aliasi: translator-given, translator1-first, translator-first1.
  • ALI: za več prevajalcev uporabite translator-last1, translator-first1 do translator-lastn, translator-firstn,kjer je n zaporedna številka neomejenega števila prevajalcev (vsak translator-firstn zahteva ujemajoč se translator-lastn, ampak obratno to ne velja). Aliasi: translator1-last, translator1-first do translatorn-last, translatorn-first ali translator1 do translatorn.
  • translator-link: Naslov obstoječega Wikipedijinega članka o prevajalcu—ne o prevajalčevi spletni strani; ne uporabite wikipovezav. Aliasi: translator-link1, translator1-link.
  • ALI: za več prevajalcev uporabite translator-link1 do translator-linkn. Aliasi: translator1-link do translatorn-link.
 • collaboration: Ime skupine avtorjev ali sodelavcev; zahteva author, last ali vauthors seznam enega ali več primarnih avtorjev; sledi author name-list; seznamu avtorjev doda "et al.".
 • others: Za zapis drugih sodelavcev pri ustvarjanju dela, vključno z ilustratorji. V vrednost parametra zapišite Illustriral John Smith.
 • Opomba: Pri uporabi sloga kratki sklici ali medbesedilni sklici v oklepaju znotraj besedila s predlogami, ne uporabljajte več imen v enem parametru, ker se sidro v tem primeru ne bo ujemalo z medvrstično povezavo.

Title

uredi
 • title: Naslov strani vira na spletu; lahko se wikipoveže na obstoječi članek v Wikipediji ali pa na url, ki se lahko uporabi za dodajanje zunanjih povezav, toda ne obojega. Izpiše se v narekovajih.
Naslovi, ki vsebujejo določene znake, bodo prikazali povezavo napačno, razen če te kodirate.
nova vrstica [ ] |
presledek [ ] |
 • trans_title: Slovenski prevodi naslova, če je vir v tujem jeziku. Izpiše se v oglatih oklepajih za poljem work in se bo wikipovezal na url polje, če je le-ta uporabljen. Uporaba language parametra se priporoča.
Ta parameter je zahtevan, če ni definiran se bo izpisala napaka. V primeru napak se glavne strani, strani pomoči in strani predlog umestijo v Kategorija:Članki z okvarjenimi navedki. Nastavite |template doc demo=true za onemogočanje kategorizacije; običajno se to uporablja za dokumentacijske strani z demonstracijo napak.
 • website: Naslov spletne strani; lahko je wikipovezan. Izpiše se v poševni pisavi. Nadomestna imena: work
 • type: Zagotavlja dodatne informacije o tipu predstavnostnega gradiva vira; oblikuj v obliki stavka. Izpiše se v oklepajih za naslovom. Primeri: Teza, Brošura, CD ovitek, Izjava za javnost.
 • language: Jezik v katerem je vir napisan, če ni v slovenščini. Izpiše se v oklepajih. Uporabite polno ime jezika; ne uporabljajte ikon ali predlog. Glej seznam podprtih kod in imen. Do not use templates or wikilinks. Displays in parentheses with "in" before the language name or names. When the only source language is English, no language is displayed in the citation. The use of languages recognized by the citation module adds the page to the appropriate subcategory of kat:CS1 viri v tujih jezikih. Because cs1|2 templates are often copied from en.wiki to other wikis, the use of language codes is preferred so that language names render in the correct language and form: espagnol at a French-language wiki instead of the English word "Spanish". Aliases: lang, jezik
 • date: Datum vira, ki se navaja. Lahko je poni datum (dane, mesec in leto)ali delni datum (mesec in leto, sezona in leto, ali leto). Uporabite enak format kot je uporabljen v drugih sklicih na publikacije.[datum 1] Parameter je zahtevan, če se uporablja year za razločevanje {{sfn}} povezav na več del sklice istegaavtorja z istim letom.[more] Ne uporabljaj wikipovezav. Izpiše se za avtorji in je vključen med oklepaji. Če avtor ni naveden, se izpiše za založnikom.. Za sprejemljive oblike datumov glej Pomoč:Slog Navajanja 1 § Datumi.
Za približno leto, dodajte "c. ", npr.: |date=c. 1900.

Če datuma ni, ali "undated", uporabite |date=n.d.
Avtomatsko formatiranje datuma: predloge za Slog Navajanja 1 in 2, vključno s to predlogo, avtomatsko interpretira datume v datumskih parametrih (|date=, |access-date=, |archive-date=, itd.) v slogu opredeljem članku v predlogah {{use dmy dates}} ali {{use mdy dates}}. Za podrobnosti glej dokumentacijo predlog.
 • year: Letnica vira, ki se navaja. Uporaba |date= se priporoča, razen če se izpolnjeni vsi sledeči pogoji:
  1. Format v |date= je YYYY-MM-DD.
  2. Sklic zahteva CITEREF razločevalec.
 • orig-year: Leto prve izdaje; izpiše v oglatih oklepajih za date (ali year). Zaradi jasnosti, lahko dodate podrobnejše besedilo. Npr.: |orig-year=Prva izdaja 1859 ali |orig-year=Sestavljeno 1904. Alias: origyear}}
 • df: format datuma; nastavi dane datume v določen format; ne podpira časovnih obdobij ali sezonskih datumov; prepiše zgoraj opisano samodejno oblikovanje datumov. Sprejme eno vrednost, ki je lahko ena od teh:
  dmy – nastavi datume publikacije na dan mesec leto format; access- in archive-dates se ne spremenijo;
  mdy – kot zgoraj za mesec dan, leto format
  ymd – kot zgoraj za format YYYY-MM-DD
  dmy-all – nastavi datume publikacije, access- in archive-dates na dan mesec leto format;
  mdy-all – kot zgoraj za mesec dan, leto format
  ymd-all – kot zgoraj za format YYYY-MM-DD
 1. Datumi publikacij v sklicih naj bodo znotraj članka v enakem formatu. Lahko se razlikuje od formata datuma dostopa ali arhiviranja.

Periodical

uredi
 • work: Ime vira serijske publikacije; lahko se wikipoveže. Izpiše se v poševni pisavi. Nadomestna imena: journal, newspaper, magazine, periodical.
  • issue: Ko je publikacija ena izmed serije (številka zvezka), ki se objavlja periodično.
Kadar je nastavljeno, work spremeni obliko ostalih parametrov:
title ni v poševni pisavi in je vključen med narekovaji.
chapter je v poševni pisavi in ni vključen med narekovaji.
location in publisher sta vključena v oklepajih.
page in pages ne prikažeta str.
edition se ne izpiše.
type se ne izpiše.

Publisher

uredi
 • publisher: Ime izdajatelja; lahko se wikipoveže. Za periodiko to običajno ni vključeno. Oznake korporacij kot so "Ltd", "Inc" ali "GmbH" se običajno ne vključujejo. Izpiše se za title.
 • place: Geografska lokacija kjer je delo nastalo; običajno ni wikipovezan; izpustite, če je ime dela vključeno v lokaciji; primeri: The Boston Globe, The Times of India. Izpiše se za naslovom; če je work opredeljen, je location vključen v oklepajih. Nadomestno ime: location
 • publication-place: Če je opredeljen katerikoli izmed publication-place, place ali location, se lokacija izpiše za naslovom; če sta opredeljena publication-place in place ali location, potem sta place ali location prikazana pred naslovom s prefiksom "napisano v" in publication-place je izpisan za naslovom.
 • publication-date: datum publikacije, če se le-ta razlikuje od datuma ko je bilo delo napisano. Izpiše se le v primeru, če sta year ali date definirana in le če sta različna, drugače se publication-date uporabi in izpiše kot date. Uporabite enako obliko kot pri drugih datumih v članku; ne uporabljaj wikipovezav. Sledi za publisher; če work ni definiran, potem se pred publication-date izpiše "objavljeno" kar je vključeno znotraj oklepajev.

Series

uredi
 • series ali version: Kadar je vir del zbirke, kot je knjižna zbirka ali številka časopisa.

In-source locations

uredi
 • page: Stran v viru, na katero se nanaša sklic, ki podpira vsebino. Pred izpisom strani se izpiše str., razen v primeru, če je definiran |nopp=y.
 • ALI: pages: Strani v viru, na katero se nanaša sklic, ki podpira vsebino; zaporedne strani ločite s pomišljajem (–); nezaporedne strani ločite z vejico (,); ne uporabljate tega parametra za informacijo o tem koliko strani vsebuje vir. Pred izpisom strani se izpiše str., razen v primeru, če je definiran |nopp=y.
  • nopp: Nastavite na y, če ne želite prikaza str.; npr., pri |page=Naslovna stran.
 • ALI: at: Za vire kjer je številka strani neprimerna ali ne zadostuje. Prekliče ga |page= ali |pages=.
Primeri: page ali pages (str.); poglavje (sec.), kolona (col.), člen (para.); posnetek; ure, minute in sekunde; dejanje, scena, knjiga, kitica, zadnja stran, kolofon, zaščitni ovitek, verz.
 • url: URL naslov spletnih strani v svetovnem spletu kjer je publikacija dostopna. Ne more se uporabiti, če je title wikipovezan. Če je to primerno, potem lahko povezava kaže na določen stran v viru. Ne povezuj na komercialne knjigarne kot je Amazon.com; glejte WP:PAGELINKS.
  • accessdate: polni datum dostopa do URL; uporabite enako obliko kot za druge dostope in datume arhiviranja v sklicih;[1] ne uporabljaj wikipovezav. Registrirani uporabniki lahko prikaz tega skrijejo.
  • archiveurl: URL lokacije arhivske različice predmeta, če url postane nedosegljiv. Običajno se nanaša na storitev WebCite in Internet Archive; zahteva se uporaba archivedate.
   • archivedate: Datum nastanka arhivske različice; uporabite enako obliko kot za druge dostope in datume arhiviranja v sklicih;[1] ne uporabljaj wikipovezav. Pred tem se izpiše "Arhivirano iz prvotnega spletišča dne".
   • deadurl: Ko je URL še vedno živ, in vnaprej arhiviran, potem uporabite |deadurl=no. To spremeni vrstni red izpisa z naslovom, ki ohranja originalno povezavo in povezani arhiv.
  • template doc demo: Parametri za arhiv vsebujejo preverjanje napak, ki zagotavljajo, da so vključeni vsi zahtevani parametri, drugače se pokliče {{napaka pri navajanju}}. V primeru napak se članki, strani pomoči in predlog umestijo v Kategorija:Strani, ki vsebujejo predlogo navedi z nezaželenimi parametri. Nastavite |template doc demo=true za ukinitev kategorizacije, kar se v glavnem uporablja na straneh, ki prikazujejo delovanje napake.
 • format: Format dokumenta na katerega se nanaša url; primer: PDF, DOC, XLS; HTML so že vgrajeni in jih ni potrebno specificirati; izpiše se v oklepajih za title. Ne spreminja ikone za zunanje povezave.
URLji se morajo začeti s podprtim URI (enolični identifikator vira): http:// in https:// podpirajo vsi spletni brskalnik; irc://, ircs://, ftp://, news:, mailto: in gopher:// zahtevajo plugin ali zunanjo aplikacijo in se jim je potrebno izogibati. IPv6 imena gostiteljev trenutno niso podprta.
Če URLji v parametrih predlog za sklicevanje vsebujejo določene znake, se bodo le-ti prikazali napačno ali pa bo povezava nepravilna. Ti znaki morajo biti %kode. Na primer, presledek se mora nadomestiti z %20.
sp " ' < > [ ] | }
%20 %22 %27 %3c %3e %5b %5d %7c %7d
Enojnega apostrofa ni potrebno kodirati; toda če jih je nekodiranih več skupaj se to prevede v označevalec za poševno ali poudarjeno pisavo. Enojni zaviti oklepaj prav tako ni potrebno kodirati, toda nekodirani dvojni se bo prevedel v vključevanje predloge.
 1. 1,0 1,1 Datumi dostopa in arhiviranja v sklicih naj bodo vsi v enakem formatu.

Anchor

uredi

Identifiers

uredi
 • id: Enolična identifikacijska oznaka, ki se uporabi, ko ni na voljo nobenega izmed specializiranih identifikatorjev; uporabi wikipovezavo ali predlogo, če ta obstaja.

Ti identifikatorji ustvarijo povezavo in sprejmejo samo eno vhodno vrednost. Uporaba večih vrednosti ali katerokoli drugo besedilo bo prekinilo povezavo in/ali pokvarilo identifikator.

Quote

uredi
 • quote: Ustrezno besedilo citirano iz vira. Izpiše se v narekovajih. Ko se parameter uporabi, se umakne zaključni znak (prednastavljeno je to pika). Tako quote potrebuje zaključno ločilo.

Editors

uredi
 • editor-last': Priimek urednika. Ne uporabljaj wikipovezav — namesto tega uporabite editor-link. Kjer je priimek običajno zapisan na prvem mestu (kot je to v kitajščini, ali pa je avtor dela korporacija) preprosto uporabite editor-last. Aliasi: editor-last1, editor1-last, editor-surname, editor-surname1, editor1-surname, editor, editor1
  • editor: ta parameter vsebuje popolno ime enega urednika (ime in priimek) ali ime uredniškega odbora. Ta parameter naj nikoli ne vsebuje ime več kot enega urednika.
  • editor-first: Osebna imena urednika, vključno z nazivi; zgled: Prvoime Srednjeime ali Prvoime M. ali Dr. Prvoime M., Sr. Ne uporabljaj wikipovezav — namesto tega uporabite editor-link. Aliasi: editor-first1, editor1-first, editor-given, editor-given1, editor1-given.
  • ALI: za več urednikov uporabite editor-last1, editor-first1 do editor-lastn, editor-firstn. (Aliasi: editorn-last, editor-surnamen ali editorn-surname; editorn-first, editor-givenn ali editorn-given; editorn). Za posameznega urednika plus institucionalnega urednika lahko uporabite |editor-first1=...|editor-last1=... |editor2=....
 • editor-link: Naslov obstoječega Wikipedijinega članka o uredniku—ne o urednikovi spletni strani; ne uporabljaj wikipovezav. Aliasi: editor-link1.
 • ALI: za več urednikov, uporabite editor1-link do editor-linkn. (nadomestna imena editorn-link).
 • name-list-format: izpiše avtorje in urednike v Vancouver slogu, ko je nastavljen na vanc in ko seznam uporablja parametre last/first
 • veditors: z vejico ločen seznam imen urednikov v Vancouver slogu; korporativna ali institucionalna imena vključi v dvojne oklepaje:
  |veditors=Smythe JB, ((Megabux Corporation))
 • editor-linkn in editor-maskn se lahko uporabljata za posamezna imena v |veditors=, kot je opisano zgoraj
 • editors: Seznam imen urednikov v prostti obliki; uporabo tega parametra se odsvetuje; to ni alias za editor-last
Izpis:
Uporabite display-editors za kontrolo števila izpisanih urednikov in za opredelitev, kdaj naj se vključi "et al.".
Z avtorji: Avtorji so prvi, ki jim sledijo dela, potem "V" in uredniki, potem glavno delo.
Brez avtorjev: Uredniki se izpišejo pred vključenim delom; samostojnemu uredniku sledi "ur."; večim urednikom prav tako sledi "ur."

Laysummary

uredi
 • laysummary: URL povezava laičnega povzetka, ki se lahko nahaja v kakšni popularni znanstveni reviji ali časopisu; URL naslov je nastavljen na "Laična razlaga".
  • laysource: Ime vira laičnega povzetka. Izpiše se v poševni pisavi za pomišljajem.
  • laydate: Datum izdaje povzetka. Izpiše se v oklepajih.

Display options

uredi
 • mode: nastavi ločevalec elementov, prednastavljeno končno ločilo in pisanje z veliko začetnico glede na nastavljeno vrednost. Za |mode=cs1 je ločevalec elementov podpičje (;); končno ločilo pa je pika (.); kjer je to primerno se prve črke določenih besedt izpišejo z veliko začetnico. ('Pridobljeno...'). Za |mode=cs2 je ločevalec elementov vejica (,); končnega ločila pa ni; kjer je to primerno se prve črke določenih besed ne izpišejo z veliko začetnico ('pridobljeno...'). Za ročno nastavitev končnega ločila uporabite postscript.
 • author-mask:
 • contributor-mask:
 • editor-mask:
 • interviewer-mask:
 • translator-mask:
  Nadomesti ime prvega avtorja s pomišljajem (—) ali z besedilom. Nastavite <name>-mask na numerično vrednost n za nastavitev n em širine pomišljaja; nastavite <name>-mask na besedilno vrednost za prikaz besedila brez vodečega ločila med avtorji; npr., "z". Še vedno morate zaradi metapodatkov vključiti vrednosti vseh imen. Osnovni namen tega parametra je uporaba pri bibliografijah ali bibliografskih slogih, kjer je zaporedno navedenih več del enega avtorja kot je kratki sklici. Ne uporabljajte ga v seznamu, ki ga ustvari {{sklici}}, <references /> ali podobno, ker tam ni nadzora nad vrstnim redom v katerem so sklici izpisani. Parametri mask lahko vsebujejo v imenu parametra številko (e.g. |authorn-mask=) za povezavo z določenim name.
 • display-authors:Nadzoruje število izpisanih imen avtorjev. Za spremembo števila izpisanih avtorjev nastavite display-authors na želeno število. Npr. |display-authors=2 bo izpisal le prva dva avtorja v sklicu. Prednastavljeno so izpisani vsi avtorji. |display-authors=etal izpiše vse avtorje v seznamu in doda et al. Aliasi: displayauthors.
 • display-editors: Nadzoruje število izpisanih imen urednikov. Za spremembo števila izpisanih urednikov nastavite display-editors na želeno število. Npr. |display-editors=2 bo izpisal le prva dva urednika v sklicu. Prednastavljeno so izpisani vsi uredniki. |display-editors=etal ja v sklicu. Prednastavljeno so izpisani vsi uredniki. |display-authors=etal izpiše vse urednike v seznamu in doda et al. Aliasi: displayeditors.
 • last-author-amp: Spremeni ločilo med zadnjima dvema avtorjema v seznamu v znak in presledek ( & ), če je nastavljen na y, yes ali true. Zgled: |last-author-amp=yes
 • postscript: Nastavitev končnega ločila v sklicu; prednastavljeno je na piko (.); za ukinitev ločila opredelite |postscript=none – če pustite vrednost v |postscript= prazno, ima isti učinek (ampak tak način nastavitve je nejasen). Dodatno besedilo ali predloge lahko povzročijo napakovno sporočilo. |postscript= se ignorira, če je opredeljen quote.

Subscription or registration required

uredi

Ti parametri dodajo opombo za povezavo na koncu sklica:

 • registration: Za spletne vire, ki zahtevajo registracijo, nastavite |registration=yes; nadomesti ga subscription, če sta postavljena oba.
 • subscription: Za spletne vire, ki zahtevajo naročnino, nastavite |subscription=yes; nadomesti registration, če sta postavljena oba.

TemplateData

uredi
To je dokumentacija TemplateData za predlogo, ki jo uporabljajo Vizualni urejevalnik in druga orodja; glejte mesečno poročilo o uporabi parametrov za to predlogo.

TemplateData za Navedi ssrn

Formats a citation to a website using the provided information such as URL and title. Used only for sources that are not correctly described by the specific citation templates for books, journals, news sources, etc.

Parametri predloge[Urejanje podatkov predloge]

Za to predlogo se uporablja postavitev parametrov v eni vrstici.

ParameterOpisVrstaStanje
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the protocol relative scheme "//..."

Zgled
https://www.metacritic.com//...
Nizzahtevano
Titletitle

The title of the source page on the website; will display with quotation marks added. Usually found at the top of your web browser. Not the name of the website.

Nizzahtevano
Last namelast last1 author author1 author1-last author-last surname1 author-last1 subject1 surname author-last subject

The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Vrsticapredlagano
First namefirst given author-first first1 given1 author-first1 author1-first

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Vrsticapredlagano
Author linkauthorlink author-link subjectlink subject-link authorlink1 author-link1 author1-link subjectlink1 author1link subject-link1 subject1-link subject1link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Ime stranineobvezno
Authors listauthors people host credits

List of authors as a free form list. Use of this parameter is discouraged, "lastn" to "firstn" are preferable. Warning: do not use if last or any of its aliases are used.

Nizneobvezno
Last name 2last2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'.

Vrsticaneobvezno
First name 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Author link 2authorlink2 author2-link

Title of existing Wikipedia article about the second author.

Ime stranineobvezno
Source datedate

Full date when the source was published; if unknown, use access-date instead; do not wikilink

Datumpredlagano
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; deprecated in favor of 'date', except for the special case of ISO dates with CITEREF in CS2 or Harvard citations

Nizneobvezno
Editor last nameeditor-last editor1-last editor editors

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors.

Vrsticaneobvezno
Editor first nameeditor-first editor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

Vrsticaneobvezno
Editor linkeditor-link editor1-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors

Ime stranineobvezno
Editor last name 2editor2-last editor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

Vrsticaneobvezno
Editor first name 2editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Editor link 2editor2-link editor2link editorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second editor.

Ime stranineobvezno
Name of the websitewebsite work

Title (name) of the website (or its short URL if no plain-language title is discernible); may be wikilinked; will display in italics. Having both 'publisher' and 'website' is redundant in many cases.

Zgled
Rotten Tomatoes
Nizzahtevano
Series identifierseries

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

Nizneobvezno
Publisherpublisher

Name of the publisher; may be wikilinked. Having both 'publisher' and 'website' (a.k.a. 'work') is redundant in many cases.

Zgled
"CBS Interactive", which owns "Metacritic.com"
Nizneobvezno
Location of publicationlocation

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

Nizneobvezno
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

Nizneobvezno
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source); displays after 'pp.'

Nizneobvezno
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Nizneobvezno
Languagelanguage lang

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Nizneobvezno
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

Nizneobvezno
Translated titletrans-title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Nizneobvezno
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Nizneobvezno
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Nizneobvezno
Othersothers

Used to record other (non-author) contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'. Only one ''others'' parameter is allowed: e.g., 'Illustrated by Jane Doe; Translated by John Smith'

Nizneobvezno
Original yearorig-year origyear

Original year of publication; provide specifics

Nizneobvezno
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Nizneobvezno
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Nizneobvezno
Published viavia

Name of the entity hosting the original copy of the work, if different from the publisher. This entity is committed not to alter the work. GitHub, SourceForge, CodePlex, YouTube, Vimeo, Dailymotion and Netflix are examples of service dedicated to acting on behalf of the publisher, but Archive.org, Wikimedia Commons and grc.com have done this on certain occasions.

Zgled
"GitHub", which hosts "Visual Studio Code" on behalf of "Microsoft"
Nizneobvezno
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Nizneobvezno
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Nizneobvezno
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Nizneobvezno
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Nizneobvezno
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Nizneobvezno
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

Vrsticaneobvezno
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

Vrsticaneobvezno
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Nizneobvezno
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

Nizneobvezno
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Nizneobvezno
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

Nizneobvezno
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Nizneobvezno
JSTORjstor

JSTOR identifier

Nizneobvezno
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Nizneobvezno
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Nizneobvezno
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Nizneobvezno
OLol

Open Library identifier

Nizneobvezno
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Nizneobvezno
PMCpmc

PubMed Center article number

Nizneobvezno
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Nizneobvezno
RFCrfc

Request for Comments number

Nizneobvezno
SSRNssrn

Social Science Research Network

Nizneobvezno
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Nizneobvezno
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Nizneobvezno
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

Nizneobvezno
URL statusurl-status

If set to 'live', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live. Set to "dead" or 'usurped' for broken links. Entering 'unfit' or 'usurped' makes the original link not appear at all.

Privzeto
dead
Zgled
'dead' or 'live'
Nizpredlagano
Archive URLarchive-url archiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archive-date'

Nizpredlagano
Archive datearchive-date archivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Nizpredlagano
URL access dateaccess-date accessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Datumpredlagano
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; must include terminating punctuation

Nizneobvezno
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template

Nizneobvezno
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

Privzeto
.
Nizneobvezno
Subscription requiredsubscription

When set to yes, displays “(subscription required)” to indicate an online source that requires subscription

Nizneobvezno
Registration requiredregistration

When set to yes, displays “(registration required)” to indicate an online source that requires registration

Nizneobvezno
Separatorseparator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Privzeto
.
Nizneobvezno
Lay URLlayurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

Nizneobvezno
Lay sourcelaysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Nizneobvezno
Lay datelaydate

Date of the summary; displays in parentheses

Nizneobvezno
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Nizneobvezno
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

Vrsticaneobvezno
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Author link 3authorlink3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Ime stranineobvezno
Last name 4last4 author4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

Vrsticaneobvezno
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Author link 4authorlink4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

Ime stranineobvezno
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

Vrsticaneobvezno
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Author link 5authorlink5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

Ime stranineobvezno
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

Vrsticaneobvezno
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Author link 6authorlink6 author6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Ime stranineobvezno
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

Vrsticaneobvezno
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Author link 7authorlink7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Ime stranineobvezno
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

Vrsticaneobvezno
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Author link 8authorlink8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Ime stranineobvezno
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Vrsticaneobvezno
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Author link 9authorlink9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Ime stranineobvezno
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Privzeto
,
Nizneobvezno
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Privzeto
;
Nizneobvezno
Display authorsdisplay-authors displayauthors

Number of authors to display before 'et al.' is used. By default, all authors are displayed. Examples: |display-authors=2 will display only the first two authors in a citation followed by et al. |display-authors=etal displays all authors in the list followed by et al.

Nizneobvezno
Last author ampersandlastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Nizneobvezno
Editor last name 3editor3-last editor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

Vrsticaneobvezno
Editor first name 3editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Editor link 3editor3-link editor3link editorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third editor.

Ime stranineobvezno
Editor last name 4editor4-last editor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

Vrsticaneobvezno
Editor first name 4editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Editor link 4editor4-link editor4link editorlink4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor.

Ime stranineobvezno
Editor last name 5editor5-last editor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

Vrsticaneobvezno
Editor first name 5editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Editor link 5editor5-link editor5link editorlink5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor.

Ime stranineobvezno
Editor last name 6editor6-last editor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

Vrsticaneobvezno
Editor first name 6editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Editor link 6editor6-link editor6link editorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor.

Ime stranineobvezno
Editor last name 7editor7-last editor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

Vrsticaneobvezno
Editor first name 7editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Editor link 7editor7-link editor7link editorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor.

Ime stranineobvezno
Editor last name 8editor8-last editor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

Vrsticaneobvezno
Editor first name 8editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Editor link 8editor8-link editor8link editorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor.

Ime stranineobvezno
Editor last name 9editor9-last editor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

Vrsticaneobvezno
Editor first name 9editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

Vrsticaneobvezno
Editor link 9editor9-link editor9link editorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor.

Ime stranineobvezno
Editionedition

Specify the edition or revision of the source, when applicable. For example: '2nd' or '5.1'. What you supply here is suffixed by ' ed.'

Nizneobvezno
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

Nizneobvezno
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

Nizneobvezno
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

Nizneobvezno
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

Nizneobvezno
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

Nizneobvezno
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

Nizneobvezno

See also

uredi

Predloga ustvari metapodatke COinS; za podrobno razlago glej COinS in Wikipedia.