Jedro

razločitvena stran Wikimedie

Beseda jédro ima več pomenov:

  1. Atomsko jedro
  2. Celično jedro
  3. Jedro (algebra), stopnja, do katere homomorfizem ni več injektiven
  4. Jedro (matrika), tip matrike, poseben primer algebrskega jedra
  5. Jedro (računalništvo), del operacijskega sistema
  6. Jedro (geologija)
  7. Jedro (film), ameriški znanstvenofantastični film iz leta 2003