Pogovorne strani
Začetek pogovora

Pridobivanje pozornosti
Iskanje drugih za pomoč

Povzetek
Preglejte, česa ste se naučiliDrugi urejevalci ne spremljajo vseh pogovornih strani. To še posebej velja za manj znane teme, ki imajo pogosto manj obdelane članke in pri katerih lahko minejo leta brez človeške dejavnosti na njihovi pogovorni strani.

Če želite urediti manj znan članek in se počutite samozavestni, bodite pogumni in to storite. Če pa bi se o morebitni spremembi radi najprej pogovorili, da prejmete drugo mnenje ali pomoč, lahko začnete razpravo na pogovorni strani in nato o tem pustite obvestilo na bolj priljubljeni strani.

Da to storite, najprej preverite morebitne povezane WikiProjekte, navedene na vrhu pogovorne strani članka. Če se zdijo aktivni, objavite vabilo, da se pridružijo razpravi, na njihovi pogovorni strani. Za to lahko uporabite oznako {{subst:Prosimo, poglejte|Pogovor:Ime strani#Ime razdelka}} ali pa vabilo napišete sami, vendar ne začnite enake razprave na več pogovornih straneh. Če ni aktiven nobeden od projektov ali če se nihče ne odzove, lahko za pomoč zaprosite tudi Pod lipo.

Pogovorne strani se uporabljajo za različne vrste razprav, vključno s predlaganimi združitvami in predlaganimi spremembami naslovov člankov. Nekatere razprave potekajo na posebnih straneh, na primer na strani Predlogi za brisanje (PZB).