Policijska uprava (Slovenija)

Policijska uprava je »območna organizacijska enota policije, ki jo vlada ustanovi na določenem območju države, določi pa tudi njen sedež. Policijske uprave so z generalno policijsko upravo povezane organizacijsko in funkcionalno. Členitev strokovnih služb na policijskih upravah je namreč prilagojena strukturi strokovnih služb generalne policijske uprave.

Naloge uredi

 • usklajuje in usmerja delo policijskih postaj, jim daje strokovna navodila, izvaja nadzor nad njihovim delom ter jim zagotavlja strokovno pomoč
 • odkriva in preiskuje določena kazniva dejanja, odkriva in prijema storilce takih dejanj in jih izroča pristojnim organom
 • zagotavlja izvajanje nalog s področja javnega reda, ko je potrebno usklajeno delovanje na območju uprave, ali ko gre za hujše kršitve javnega reda
 • zagotavlja in izvaja določene naloge s področja urejanja in nadzora prometa, ko je potrebno usklajeno delovanje na širšem območju uprave
 • opravlja določene naloge s področja varovanja določenih oseb in objektov;
 • zagotavlja in izvaja določene naloge za mejno kontrolo in varovanje državne meje
 • izvaja postopke s tujci
 • sodeluje z obmejnimi policijskimi organi sosednjih držav
 • izdaja na prvi stopnji odločbe v zadevah prehajanja čez državno mejo
 • opravlja določene naloge s področja delovanja policije v izrednem stanju ali v vojni
 • izvaja določene naloge vzdrževanja informacijskega in telekomunikacijskega sistema policije;
 • opravlja določene naloge s področja delovnih razmerij, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, finančnih in materialnih zadev, tekočega vzdrževanja objektov in materialno-tehničnih sredstev
 • opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon ali drug predpis, izdan na podlagi zakona.[1]

Razdelitev uredi

Viri in opombe uredi

 1. »Policija.si«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 22. marca 2007. Pridobljeno 29. marca 2007.