Policijska postaja je stavba namenjena bivanju policistov in drugega osebja. Običajno so v okviru postaje tudi prostori za pridržanje.

Policijska postaja Zagorje, novembra 2009