Pokrajina (ozemlje)

vidna lastnost dela ozemlja

Pokrajina je večje ali manjše ozemlje oblikovano glede na urejenost in obraslost s skupnimi značilnostmi sestavin žive in nežive narave. Zgradbo pokrajine določajo zemeljske oblike, skalovje, poraščenost, površinske vode, ter način gospodarske in druge izrabe.

Kadar so pokrajinske sestavine v pretežni meri ali pa popolnoma ohranjene, govorimo o naravni pokrajini, ki pa jo je moč le še redko najti v civiliziranem svetu; v Sloveniji le še v nekaterih predelih Kočevskega, Pokljuke in Pohorja, ter ob nekaterih predelih ob Muri.

Nasprotno pa kaže kulturna pokrajina zaradi posegov človeka večje ali manjše predrugačenje in se zato odmika od prvobitne naravne zgradbe.