Pogovor o Wikipediji:Avtorske pravice

Dejavni pogovori

Da ne bo šlo tako hitro v pozabo:

Pogovor o sliki:Proarte.jpgUredi

Ali ne velja za vse naslovnice glasbenih del enako pravilo? --xJaM 16:14, 14 junij 2006 (CEST)

Ne. Spet ti lahko priporočim v branje gradivo z en: Fair use. Lahko pa seveda nadaljujemo v tem slogu in čakamo, da nas kdo toži. --Eleassar pogovor 16:24, 14 junij 2006 (CEST)
Kot sam praviš - to je Wikipedija v slovenskem jeziku. --xJaM 16:57, 14 junij 2006 (CEST)

Bolj smo papeški od papeža: Image:Laibach album cover.jpg in en:Image:Laibach album cover.jpg. Mnenje? --Andrejj 16:56, 14 junij 2006 (CEST)

'Slovenska' slika je lepša ... --xJaM 16:58, 14 junij 2006 (CEST)
Predlogi sta isti (odkar je sl: prevedena), in ne vem v čem je problem. Poleg tega en: različica nima navedenega vira, sl: različica pa ima (na vir, kjer ni vira). --xJaM 17:01, 14 junij 2006 (CEST)
Zakoni so zakoni. Če na en: tega ni še nihče opazil, to ne more biti opravičilo. XJaM, če se sklicuješ na to, da je to Wikipedija v slovenskem jeziku, potem bo najbolje, da uporabo gradiva za pošteno uporabo kar ukinemo. Slovensko pravo je namreč (vsaj kolikor jaz vem) ne pozna. --Eleassar pogovor 17:02, 14 junij 2006 (CEST)

Prosim, pokaži mi eno fair use sliko (lahko na en:), ki ustreza merilom. --Andrejj 17:05, 14 junij 2006 (CEST)

Podobno je problem pri sliki Bob Marley The Wailers n2 Uprising 1024.jpg, katero sem pripravil za Wikipedijo. --xJaM 03:39, 17 junij 2006 (CEST)

V glavnem, na en: (kjer se bistveno bolj spoznajo na pošteno uporabo, saj so konec koncev tam številni ameriški pravniki), imajo naslednja sodila (Fair use):
  1. The material must be used in at least one article.
  2. The image or media description page must contain:
    • Proper attribution of the source of the material, and attribution of the copyright holder (if it is different) where possible.
    • An appropriate fair use tag indicating which Wikipedia policy provision permitting the use is claimed. A list of image tags can be found on the Wikipedia:Image_copyright_tags#Fair_use page.
    • For each article for which fair use is claimed, the name of the article and a "fair use rationale" as explained in Wikipedia:Image description page. The rationale must be presented in a manner that can be clearly understood and which is relevant to the article in question.
Da me ne bo zaradi navajanja angleških pravil spet kdo hotel linčati: to je samo v premislek, zaradi mene se ni treba ravnati po tem.
Sicer pa tudi tam še potekajo razprave, kaj storiti s slikami, ki temu ne zadostujejo (glej en:Fair use criteria/Amendment in pridruženo pogovorno stran). Še posebej je zanimiv ta komentar. --Eleassar pogovor 03:09, 18 junij 2006 (CEST)
Zanimiv je tudi ta komentar: This ammendment, at this point, clearly has no consenus. --Andrejj 08:21, 18 junij 2006 (CEST)

Iz zadnjega komentarja, kolikor razumem, gre tudi za to kako se neka vsebina uporablja. Je razlika, če uporabljaš logotip Coca-Cole v članku in na svoji uporabniški strani v 'škatlah' ipd.Dobro bi bilo res vedeti kaj in kako v takšnih primerih. --xJaM 03:32, 18 junij 2006 (CEST)

Ko bo Jimbo odločil, bomo pač vse te in podobne slike odstranili. --Andrejj 08:24, 18 junij 2006 (CEST)

Ja, razlika je, kako se stvari uporablja. Kdaj gre za pošteno uporabo, opisuje članek en:Fair use. Kdaj gre za v Wikipediji smiselno uporabo, en:Wikipedia:Fair use criteria. Glede na to, da slovenski zakoni poštene uporabe ne poznajo, mislim, da bi morali biti kvečjemu še bolj restriktivni glede uporabe takih slik, ne pa manj. Kaj pa Jimbo ve o slovenski zakonih! Mnenje, da zato, ker so strežniki na Floridi, pa lahko slovenske zakone kar kršimo, je zgrešeno. Cilj projekta ni samo ustvariti dobro enciklopedijo, ampak enciklopedijo, katere vsebina je na razpolago vsakomur za kakršen koli namen. Jimbovi komentarji:

  • "Finally, we should never forget as a community that we are the vanguard of a knowledge revolution that will transform the world. We are the leading edge innovators and leaders of what is becoming a global movement to free knowledge from proprietary constraints. 100 years from now, the idea of a proprietary textbook or encyclopedia will sound as quaint and remote as we now think of the use of leeches in medical science." ---Free Knowledge requires Free Software and Free File Formats
  • "Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That's what we're doing." -Jimmy Wales, July 2004[1]

Še en komentar drugega uporabnika:

Please keep in mind that we are here to build an encyclopedia. The use of copyrighted images outside of the articles that they apply to almost universally fails to contribute to the project's purpose. For example, using the Coke logo in a userbox saying "This user drinks Coke" does not contribute in any respect to the project's purpose of building an encyclopedia. Yet, it could be construed as a coypright violation by the Coca-Cola corporation. In return for gaining a potential copyright violation that Wikipedia could be sued for, we gain nothing that is contributing to the purpose of the project. That math doesn't add up. --Durin 22:48, 17 June 2006 (UTC)

To velja za vse fair use slike, ki niso uporabljene v člankih, ki opisujejo njihovo vsebino. --Eleassar pogovor 10:49, 18 junij 2006 (CEST)

Javna lastUredi

V nekaterih sodnih oblasteh (npr. Združenih državah) se lahko ustvarjeno delo tudi izrecno da v javno last. Drugje (npr. v Evropski uniji) to tehnično ni mogoče, lahko pa se namesto tega pripiše neomejena licenca. Za podrobnosti glej Commons:Prispevajte v javno last. --Eleassar pogovor 14:11, 18 junij 2006 (CEST)

Kaj pravi slovenski Zakon o avtorski in sorodnih pravicah /ZASP/Uredi

Relevantna osnova za razpravo zgoraj, o "fair-use", ki ga slovenski zakon ne pozna, pozna pa (prečiščeno besedilo (Ur.l. RS, št. 44/2006):

2. pododdelek
PROSTA UPORABA
Pravica do obveščenosti
48. člen
(1) Zaradi pridobitve informacije javnega značaja je prosto:
1. pri obveščanju o dnevnih dogodkih reproducirati dela, ki se vidijo ali slišijo ob poteku tega dogodka;
2. pripraviti in reproducirati povzetke izdanih časopisnih in podobnih člankov v pregledih tiska;
3. reproducirati javne politične govore in javne govore na obravnavah pred državnimi, cerkvenimi in podobnimi organi;
4. uporabiti dnevne novice in vesti, ki imajo naravo tiskovnega poročila.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za javno priobčitev navedenih del.
(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov je treba navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.


Citati
51. člen
(1) Navajanje odlomkov objavljenega dela ali posamičnih objavljenih del s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije je prosto, če je to potrebno z namenom ponazoritve, soočenja ali napotitve.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.

Sicer pa. ali je letošnji pravni seminar Wikipedistov dal še kaj novega v poduk? Projektna stran je nekam skopa o stanju v Sloveniji. Koristen bi bil poučen povzetek zgornje razprave izpod tipkovnice koga, ki se je v to bolj poglobil.
MGTom 01:01, 15 november 2006 (CET)

Informacijske tableUredi

Pri mnogih znamenitostih stojijo informacijske table z teksti, ki opisujejo zgodovino, pomen, nastanek,... teh znamenitosti. Ali se lahko tekste na teh informacijskih tablah uporablja v člankih na Wikipediji? Je to kršitev avtorskih pravic? Večino teh tabel namreč nastane z javnim denarjem in na njih ni navedenega avtorja. Tuoermin 00:01, 3. maj 2009 (CEST)

Teh slik se ne sme uporabljati. Prav tako se v komercialne namene ne sme slikati drugih del, ki so na javnih mestih; to je dovoljeno šele 70 let po smrti avtorja oz. v primeru anonimnih, psevdonimnih in kolektivnih del 70 let po objavi (glej commons:Freedom of panorama#Slovenia). V primeru, da ni dvoma o tem, kdo je uporabil psevdonim, pravice potečejo 70 let po smrti avtorja. Na žalost imamo take nesmiselne zakone. --Eleassar pogovor 01:13, 20. marec 2012 (CET)
Prepoved svobode panorame se nanaša na umetniška dela (arhitekturna, slikarska, kiparska, instalacije ...). To pa so informacijske table na javnih površinah, tako kot prometni znaki, ulične table ipd. Te se menda lahko slika in uporabi na wikipediji? Prepis teksta s teh informacijskih tabel pa res ni dovoljen - tudi če na tablah ni navedenega avtorja, je tekst še vedno zaščiten z avtorskimi pravicami, ki si jih lasti tisti, ki je tablo izdelal (večinoma občinski ali državni urad).— MZaplotnik prispevki 09:14, 22. marec 2012 (CET)
Če smo natančni, je objava slike nekega besedila tudi reprodukcija... Isto velja za morebitne fotografije, zemljevide in ostalo grafiko na informacijski tabli. Prometni znaki so nekaj drugega - tisto so bodisi standardni simboli, ki niso avtorsko zaščiteni, bodisi enostavne geometrijske oblike, ki niti ne morejo biti. — Yerpo Ha? 09:17, 22. marec 2012 (CET)
Hvala. --Eleassar pogovor 10:38, 22. marec 2012 (CET)

Gradivo iz JugoslavijeUredi

Kako je z avtorskimi deli, ki so nastala v različnih preteklih obdobjih: Kraljevina Jugoslavija, LR Slovenija, SR Slovenija. Če smo natančni, se po sedanjem zakonu npr. Prešernovega spomenika v Ljubljani za komercialne namene ne sme slikati do leta 2022 (70 let po smrti avtorja; umrl je leta 1952). Za ta dela veljajo najbrž zakoni iz tistega časa? Kako pa je z deli, ki so nastala med 2. svetovno vojno? --Eleassar pogovor 10:40, 22. marec 2012 (CET)

Odgovore sem našel v študiji Digitalne knjižnice Slovenije: [2] (Modeli razčiščevanja avtorskih pravic za izbrane skupine avtorskih del za digitalizacijo in/ali objavo na Dlib.si. Maja Bogataj Jančič, Luka Virag, Rok Jerovšek. 29. septembra 2010). --Eleassar pogovor 18:51, 23. marec 2012 (CET)
Glej tudi sh:Wikipedia:Autorska prava na području bivše Jugoslavije. --Eleassar pogovor 12:30, 31. julij 2014 (CEST)

CuberUredi

Prestavljeno na Pogovor:Cuber. — Yerpo Ha? 13:00, 24. februar 2019 (CET)

Return to the project page "Avtorske pravice".