Površinska gostota naboja

fizikalna in elektrotehniška količina
(Preusmerjeno s strani Ploskovna gostota naboja)

Površínska gostôta nabòja ali ploskòvna gostôta nabòja (oznaka σ) je fizikalna in elektrotehniška količina, določena pri površinskem zvezno porazdeljenem naboju kot naboj e na enoto površine S:

Mednarodni sistem enot predpisuje za površinsko gostoto naboja izpeljano enoto A s m-2.