Planckova krožna frekvenca

Planckova krožna frekvenca (oznaka ) je izpeljana enota v Planckovem sistemu enot.

Definicija

uredi

Planckova krožna frekvenca se izračuna na naslednji način:

 

kjer je:

Lastnosti

uredi

Planckova krožna frekvenca ima vrednost

  s−1.

Glej tudi

uredi