Nartnica

(Preusmerjeno s strani Petnica)

Nartnice (latinsko ossa tarsi) imenujemo sedem kosti v stopalu, razporejene v medialno in lateralno vrsto. K medialni vrsti štejemo skočnico (talus), čolnič (os naviculare) in kline (ossa cuneiformia). V lateralno vrsto spadata petnica (calcaneus) in kocka (os cuboideus).

Dorzalna stran desnega stopala

Skočnica uredi

Skočnica je kratka in masivna kost. Ima telo, vrat in glavo. Na telesu je zgoraj valjasta sklepna površina (trochlea tali) za stik z golenico in mečnico. Na spodnjem delu telesa so tri sklepne površine za sklep s petnico. Na glavi je spredaj sklepna ploskev za stik s čolničem.

Petnica uredi

Petnica leži pod skočnico. Na svoji zgornji površini ima tri sklepne za stik s skočnico. Zadaj ima masivno grčo (tuber calcanei), na katero se narašča kita triglave mečne mišice (m. triceps surae).

Glej tudi uredi