Peter pl. Kregar (madžarsko Kregár Peter), madžarsko-slovenski uradnik, okrajni glavar,podporočnik plemič , * ok. 1730 Beltinci, † konec 18. stoletja

Peter Kregar
Rojstvo1730
Državljanstvo Kraljevina Ogrska

Peter pl. Kregar je bil rojen v Beltincih, kot sin upravnika beltinškega gospostva Perillustris et Generosus Dominus-a Janoša pl. Kregarja iz Ivancev (Zalska županija) in Klare pl. Czigany de Zagorhida (hčerka sodniškega prisednika Mihaela pl. Cziganyja iz Markišavcev in sestra okrajnega glavarja Pavla Cziganyja). Janošev stari oče Markus pl. Kregar je leta 1650 od kralja Ferdinanda III. prejel plemiško listino in grb. Družina je posedovala posesti in podložnike v Borejcih, Odrancih, Černelavcih, Markišavcih, Matjaševcih in Kramarovcih. Peter je skupaj s svojima bratoma Emerikom in Mihaelom v letih 1754−55 obiskoval jezuitsko univerzo v Gradcu. Brat Mihael je postal župan Pešte Nato je sprva opravljal službo namestnika plemiškega sodnica (lat. vice judex nobilium) in nato službo okrajnega glavarja oz. plemiškega sodnika (v nekaterih virih tudi sodnik svobodnikov). Leta 1790 Je kot vojaški poveljnik (podporočnik) sodeloval na letni skupščini Železne županije. V svojem romanu Ivanocyjeva skrivnost ga omenja Jožef Smej.

Z soprogo Katarino pl. Lengyel (hčerka kastelana in sodniškega prisednika Franca pl. Lengyel-a) sta imela 5 otrok:

  1. Pavel roj. 12.1.1761 v Polani, por. z Jožefo pl. Paszthory de Felsöpasztor (hčerka namestika župana šopronske županije Ladislava pl. Paszhtory de Felsöpasztor in Frančiške pl. Rosty de Barkocz) Jožefin brat je bil reški guverner Aleksander Paszthory
  2. Terezija roj. 24.3.1763 v Polani
  3. Katarina roj. 16.4.1765 v Polani, por. z Janošem pl. Keresztury de Petrikeresztur (sin Jožefa pl. Kerestury de Petrikerestur in Ane pl. Stuiber)
  4. Peter roj. 24.5.1768 v Polani, por. z Elizabeto pl. Lippich de Korong
  5. Barbara roj. 27.3.1770 v Polani

Družinsko drevo

uredi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark pl. Kregar plemiška listina 1650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matija pl. Kregar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeta pl. Benchik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janez pl. Kregar upravnik beltinškega gospostva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter pl. Kregar okrajni glavar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štefan pl. Czigany de Zagorhida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihael pl. Czigany de Zagorhida sodniški prisednik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nikolaj pl. Batsmegyey de Paris et Nagy-Bacs
 
 
 
 
 
 
 
Doroteja pl. Batsmegyey de Paris et Nagy-Bacs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klara pl. Czigany de Zagorhida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gregor pl. Tallián de Vizek 1662/78 tridesetničar
 
 
 
 
 
 
 
Adam pl. Tallián de Vizek 1719/23 namestnik velikega župana Železne županije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julijana pl. Perneszy de Osztopan
 
 
 
 
 
 
 
Ana pl. Tallián de Vizek †1761
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janez pl. Fiath de Eörmenyes
 
 
 
 
 
 
 
Barbara pl. Fiath de Eörmenyes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarina pl. Fördös
 
 
 
 
 
 


  • Jožef Smej: Pisma Mikloša Küzmiča zemljiškemu gospodu

Glej tudi

uredi