Pešta (madžarsko Pest) je vzhodni, večinoma ravninski del današnje Budimpešte. Od Budima, drugega dela mesta, jo ločuje reka Donava. Staro srednjeveško središče Pešte je Belváros na levem bregu Donave.

Pešta ponoči s Széchenyjevim verižnim mostom in Stavbo madžarskega parlamenta

Pešta je bila nekoč samostojno mesto, prve omembe v pisnih virih segajo v leto 1148. Še pred tem so območje poseljevali Kelti in Rimljani. Med 11. in 13. stoletjem je mesto postalo pomembno gospodarsko središče. Leta 1241 so ga uničili Mongoli, vendar so ga prebivalci kmalu spet pozidali. Leta 1849 je bil zgrajen Széchenyjev verižni most, prvi viseči most čez Donavo, leta 1873 pa se je Pešta skupaj z Budimom in Óbudo združila v Budimpešto.