Pečkat plod (lat. pomum = sad) je zaprti sočni plod, ki vsebuje seme, obdano z mesnatim, navadno užitnim mesom. Nastane iz pestiča, ki se sestoji iz 1–5 nepopolno zraslih plodnih listov. Le-ti so v zgornjem delu zrasli z ugreznjenim cvetiščem. Eksokarp in sočni mezokarp nastaneta iz ugreznjenega cvetišča. Na enem koncu pečkatega plodu je pecelj, na nasprotni strani pa »muha«, ki je ostanek čaše, prašnikov in vratov pestiča.[1]

Jabolko je pečkat plod (1: pecelj, 2: seme, 3: endokarp (peščišče), ki obdaja seme, 4:mezokarp, 5: »muha« ostanek čaše, prašnikov in vratov pestiča, 6: omesenelo cvetišče, 7: eksokarp (lupina)

Pečkati plodovi so značilni za pečkatoplodne rožnice (Maloidaeae).

Primeri pečkatih plodov uredi

Pod sočnim mezokarpom nastane iz petih plodnih listov endokarp (peščišče):

Pod sočnim mezokarpom nastane iz vsakega plodnega lista čvrsta koščica:

Reference uredi

  1. Dr. Božo Krajnčič. Botanika: Razvojna in funkcionalna morfologija z anatomijo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo in fiziologijo rastlin, Biotehniška fakulteta. ISBN 978-961-251-026-8.