Biotehniška fakulteta v Ljubljani

(Preusmerjeno s strani Biotehniška fakulteta)

Biotehniška fakulteta (kratica BF) je fakulteta, ki je članica Univerze v Ljubljani, s sedežem na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani. Nastala je 8. maja 1947 kot Agronomska fakulteta v Ljubljani, ki so ji kasneje dodali oddelke za gozdarstvo, veterinarstvo in živinorejo (danes Oddelek za zootehniko). Ob preoblikovanju Prirodoslovno matematične fakultete in ustanovitvi Oddelka za biologijo se je v začetku šestdesetih preimenovala v Biotehniško fakulteto. Po tistem so ustanovili še oddelke za živilstvo, lesarstvo in krajinsko arhitekturo, oddelek za veterinarstvo pa se je formiral v samostojno Veterinarsko fakulteto.

Danes je fakulteta organizirana v sedmih oddelkih, pod njenim okriljem pa delujeta tudi botanični vrt v Ljubljani in Centralna biotehniška knjižnica. Oddelek za biologijo ima ločeno knjižnico, v skupnem upravljanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo.

Trenutna dekanja je Marina Pintar.

Organizacija

uredi
 
Stavba oddelkov za agronomijo in krajinsko arhitekturo
 • Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo in fiziologijo rastlin
 • Katedra za entomologijo in fitopatologijo
 • Katedra za poljedelstvo in sonaravno kmetijstvo
 • Katedra za agrarno ekonomiko, ruralno sociologijo in razvoj podeželja
 • Katedra za informatiko
 • Katedra za statistiko
 • Katedra za pridelovanje krme in pašništvo
 • Katedra za kmetijsko tehniko
 • Katedra za genetiko, biotehnologijo in žlahtnjenje rastlin
 • Katedra za sadjarstvo
 • Katedra za agrometeorologijo
 • Katedra za urejanje kmetijskega prostora in agrohidrologijo
 • Katedra za vinogradništvo
 • Katedra za vrtnarstvo
 
Stavba oddelka za biologijo ob potoku Glinščica
 • Botanični vrt
 • Katedra za biokemijo
 • Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
 • Katedra za ekologijo in varstvo okolja
 • Katedra za fiziologijo, antropologijo in etologijo
 • Katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov
 • Katedra za zoologijo
 • Skupina za biološko izobraževanje
 • Katedra za gojenje gozdov
 • Katedra za gozdno tehniko in ekonomiko
 • Katedra za krajinsko znanost in geoinformatiko
 • Katedra za urejanje gozdov in ekosistemske analize
  • Skupina za uporabno matematiko
  • Skupina za urejanje gozdov in prirastoslovje
 • Katedra za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali
 
Stavba oddelka za živilstvo
 • Katedra za biotehnologijo
 • Katedra za humano prehrano
 • Katedra za kemijo
 • Katedra za mikrobiologijo
 • Katedra za tehnologijo mesa in gotovih jedi
 • Katedra za tehnologije rastlinskih živil
 • Katedra za vinarstvo
 • Katedra za vrednotenje živil
 • Katedra za živilsko mikrobiologijo
 • Katedra za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje
 • Katedra za tehnologijo lesa
 • Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa
 • Katedra za mehanske obdelovalne tehnologije lesa
 • Katedra za management in ekonomiko lesnih podjetij
 • Katedra za kemijo lesa in drugih lignoceluloznih materialov
 • Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo, imunologijo, splošno živinorejo in konjerejo
 • Katedra za govedorejo, rejo drobnice, perutninarstvo, akvakulturo in sonaravno kmetijstvo
 • Katedra za etologijo, biometrijo in selekcijo ter prašičerejo
 • Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo
 • Katedra za prehrano
 • Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo
 • Katedra za mlekarstvo
 • Katedra za krajinsko planiranje in tehniko
 • Katedra za krajinsko kulturo

Dekani Biotehniške fakultete

uredi
 • 2022/...  Marina Pintar, redna profesorica
 • 2020/22 Nataša Poklar Ulrih, redna profesorica
 • 2018/20 Emil Erjavec, redni profesor
 • 2016/18 Miha Humar, redni profesor
 • 2014/16 Davorin Gazvoda, redni profesor
 • 2012/14 Igor Potočnik, redni profesor
 • 2010/12 Mihael J. Toman, redni profesor
 • 2008/10 Franc Štampar, redni profesor
 • 2006/08 Janez Hribar, redni profesor
 • 2004/06 Jože Osterc, redni profesor
 • 2002/04 Jože Resnik, redni profesor
 • 2000/02 Iztok Winkler, redni profesor
 • 1998/00 Peter Maček, redni profesor
 • 1996/98 Franc Lobnik, redni profesor
 • 1994/96 Janez Hribar, izredni profesor
 • 1992/94 Andrej Šalehar, redni profesor
 • 1989/92 Jože Kovač, redni profesor
 • 1987/89 Marijan Kotar, redni profesor
 • 1985/87 Boris Sket, redni profesor
 • 1983/85 Franc Sunčič, redni profesor
 • 1981/83 Srdjan Bavdek, redni profesor
 • 1979/81 Franc Bučar, redni profesor
 • 1978/79 Franc Ločniškar, redni profesor
 • 1977 Franc Bitenc, redni profesor
 • 1975/77 Andrej Martinčič, izredni profesor
 • 1973/75 Dušan Mlinšek, redni profesor
 • 1971/73 France Adamič, redni profesor
 • 1969/71 Stane Valentinčič, redni profesor
 • 1967/69 Aleksander Konjajev, redni profesor
 • 1965/67 Ernest Mayer, redni profesor
 • 1963/65 Zdravko Turk, redni profesor
 • 1961/63 Vinko Sadar, redni profesor
 • 1959/61 Srečko Vatovec, redni profesor
 • 1958/59 Jože Levstik, redni profesor
 • 1957/58 Franjo Rainer, izredni profesor
 • 1955/57 Fran J. Zavrnik, redni profesor
 • 1954/55 Ivo Jelačin, redni profesor
 • 1953/54 Franjo Sevnik, redni profesor
 • 1951/53 Vinko Sadar, redni profesor
 • 1947/51 Alfonz Pirc, redni profesor

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi