Pestič

Pestič sestavljajo plodnica, vrat in brazda. V plodnici se razvije ena ali več semenskih zasnov, ki vsebuje vsaka eno jajčno celico. Iz jajčne celice se po oploditvi razvije kalček, plodnica pa sodeluje pri tvorbi plodu. Pestič je ženski razmnoževalni del rastline. Spodnji odebeljeni del pestiča imenujemo plodnica. V njej je semenska zasnova z žensko spolno celico jajčna celica.