Pasovna matrika

Pasovna matrika je matrika, ki ima neničelne elemente v pasu okrog glavne diagonale. Spada med redke matrike.

ZgledUredi

 

Širina pasuUredi

Širina pasu pove najmanjše število pasov, v katerem so stisnjeni neničelni elementi.

Če je matrika   z razsežnostjo  , ki ima elemente  , in so vsi neničelni elementi v pasu okrog glavne diagonale, ki ga določata konstanti   in   tako, da velja:

 

potem se števili   in   imenujeta leva in desna polovica pasovne širine.

Pasovna širina (celotna pasovna širina) pa je enaka  . Pasovna širina pomeni pas najmanjšega števila sosednjih diagonal v katerem so vsi neničelni elementi matrike.

Kadar je   je matrika diagonalna. Matrika s   se imenuje tridiagonalna, kadar pa je   nastane pentadiagonalna matrika. Če je   in  , nastane trikotna matrika, za   in   pa nastane spodnja trikotna matrika.

Zunanje povezaveUredi