Tridiagonalna matrika

Tridiagonalna matrika (tudi Jacobijeva matrika) je matrika, ki ima neničelne elemente na glavni diagonali, nad njo in pod njo.

Med tridiagonalne matrike prištevamo tudi Hessenbergovo matriko. Tridiagonalna matrika spada med redke matrike.

Primer uredi

Splošna oblika tridiagonalne matrike je

 

Primer ene izmed tridiagonalne matrike:

 

Lastnosti uredi

 

kjer je

    •   k-ta glavna poddeterminanta (minor) podmatrike, ki jo dobimo, po brisanju prvih k vrstic in stolpcev matrike  
    •   je razsežnost matrike
  • množica tridiagonalnih matrik   tvori vektorski prostor z dimenzijo  

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi