Osnovni šamanizem

Jedrni ali osnovni šamanizem, je oblikoval ameriški antropolog Michael Harner. Core-šamanizem se oslanja na izkušnje iz šamanskih potovanj in ne temelji na togo postavljenih sistemih različnih dogem. Te izkušnje so dostopne vsakemu človeku, srečamo jih v prvotnih kulturah kot tudi v izkušnjah, ki jih opisuje Carlos Castaneda. Predpogoj za doživetje šamanske izkušnje je spremenjeno stanje zavesti, ki ga lahko induciramo-povzročimo z uživanjem halucinogenih rastlin ali z monotonimi ritmi perkusij.
V ta namen Harner in sodelavci organizacije The Foundation for Shamanic Studies največkrat uporabljajo bobne ali ropotulje, tipična frekvenca udarca na boben je okoli 220 /min. V tem spremenjenem stanju zavesti (angl. "SSC-Shamanic State of Concsciousness") smo bolj dovzetni za sicer nevidno iz "nevsakdanje realnosti", kakor jo je poimenoval Castaneda. Na šamanskih potovanjih v nevsakdanjo realnost pridejo ljudje v stik s spiritualnimi bitji v obliki živali (Živali Moči) ali bitji v podobi človeka (Učitelj). Kot pri šamanih prvotnih kultur, je tudi pri core-šamanizmu namen tega stika pridobivanje spiritualne moči, pomoči in zdravljenja.

KritikaUredi

Core šamanizem, ki se je razširil po celem svetu, je pogosto kritiziran kot "spiritualna kraja" znanja prvotnih kultur, prav tako pa tudi zaradi nastanka tako imenovanega 'Plastičnega šamana' (Noel/Wallis). Najnovejše raziskave pa kažejo, da je izraz Šaman bil uporabljan med posamezniki in skupinami skozi tisočletja in ga ne moremo pripisati eni sami etniji, skupini ali kulturi (Jones).

BibliografijaUredi

• Harner, Michael, The Way of the Shaman: A Guide to Power and Healing, Harper & Row Publishers, NY 1980. (Deutsch:) Der Weg des Schamanen. Ariston, Genf 1981, ISBN 3-7205-1819-1.

• Jones, Peter N. Shamans and Shamanism: A Comprehensive Bibliography of the Terms Use in North America. 2008. Boulder: Bauu Press. ISBN 978-0-9820467-1-5
• Kehoe, Alice. Shamans and Religion: An Anthropological Exploration in Critical Thinking. 2000. London: Waveland Press. ISBN 1-57766-162-1
• Noel, Daniel C. Soul Of Shamanism: Western Fantasies, Imaginal Realities, Continuum International Publishing Group ISBN 0-8264-1081-2
• Uccusic, Paul: Der Schamane in uns. Ariston, München 2000, ISBN 3-7205-2181-8. (Deutsch)
• Wallis, Robert J. Shamans/neo-Shamans: Ecstasy, Alternative Archaeologies and Contemporary Pagans. London: Routledge, 2003. ISBN 0-415-30203-X

Zunanje povezaveUredi