Onduloid

Z uporabo orodja Maple 12 računalniško narejen unduloid.

Unduloid (tudi onduloid) je ploskev, ki ima neničelno srednjo ukrivljenost. Dobi se kot rotacijska ploskev eliptične verižnice (vrsta rulete). Eliptično verižnico dobimo z vrtenjem elipse po stalni premici, pri tem pa zasledujemo gorišče (fokus) elipse. Krivuljo, ki smo jo dobili, še zavrtimo okoli premice.

Naj bo Jacobijeva funkcija sinus in naj bo normalna Jakobijeva eliptična funkcija in naj predstavlja običajni eliptični integral prve vrste ter naj pomeni normalni eliptični integral druge vrste. Naj bo a dolžina elipsine osi in e naj bo izsrednost elipse. Vrednost k naj bo fiksna vrednost med 0 in 1 in jo imenujmo modul.

Za dane spremenljivke velja

Zunanje povezaveUredi