Nova Švedska

Nova Švedska (švedsko: Nya Sverige) je bilo manjše švedsko naselje ob reki Delaware.

Švedska zastava in vojni prapor je bil v uporabi do sredine 1600

Središče je bilo Fort Christina, današnji Wilmington, Delaware. Naselje je bilo ustanovljeno 29. marca 1638 in bilo 15. septembra 1655 vključeno v Novo Nizozemsko. Poleg Švedov je bilo veliko naseljencev Nizozemcev.

Nova Švedska in Nova Nizozemska