Nagrada banke Švedske za ekonomske vede v spomin Alfreda Nobela

(Preusmerjeno s strani Nobelova nagrada za ekonomijo)

Nagrada banke Švedske za ekonomske vede v spomin Alfreda Nobela (švedsko Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) je nagrada za dosežke na področju ekonomije, ki jo od leta 1969 podeljuje švedski Nobelov sklad. Pogosto jo imenujejo kar Nobelova nagrada za ekonomijo, saj jo podeljuje ista ustanova na ceremoniji hkrati z ostalimi Nobelovimi nagradami. Vendar ni del zapuščine Alfreda Nobela, zato jo Nobelov sklad ne obravnava kot Nobelovo nagrado v ožjem pomenu besede;[1] ustanovljena je bila leta 1968 s pomočjo donacije Banke Švedske ob njeni 300. obletnici. Nagrajence izbira komisija Kraljeve švedske akademije znanosti.

Dobitniki uredi

Leto Dobitnik Država Objasnilo
1969   Ragnar Frisch   Norveška "ker je razvil posebne dinamične modele in jih uporabil pri analiziranju gospodarskih tokov"
  Jan Tinbergen   Nizozemska
1970   Paul Samuelson   ZDA "za znanstveno delo, s pomočjo katerega je razvil statično in dinamično ekonomsko teorijo in aktivno prispeval k dvigu ravni analize v ekonomski teoriji"[2]
1971 Simon Kuznets   ZDA "za njegovo na empiričnih spoznanjih utemeljeno tolmačenje gospodarske rasti, kar je izboljšalo razumevanje ekonomskih in socialnih struktur in poglobilo vpogled v potek razvoja"[3]
1972 John Hicks   Združeno kraljestvo "za pionirske temeljne prispevke k splošni teoriji ekonomskega ravnovesja in teoriji blagostanja."[4]
  Kenneth Arrow   ZDA
1973 Wassily Leontief   Sovjetska zveza
  ZDA
"za razvijanje metode input-output in njeno uporabo pri reševanju pomembnih ekonomskih problemov"[5]
1974   Gunnar Myrdal   Švedska "za njegovo pionirsko delo na področju denarne teorije, ekonomskih fluktuacij ter za prodorno analizo soodvisnosti ekonomskih, družbenih in institucionalnih fenomenov."[6]
  Friedrich Hayek   Avstrija
  Združeno kraljestvo
1975   Leonid Kantorovič   Sovjetska zveza "za njune prispevke k teoriji optimalne razporeditve virov"[7]
  Tjalling Koopmans   Nizozemska
  ZDA
1976   Milton Friedman   ZDA "za rezultate njegovega dela na področju analize potrošnje, zgodovine denarja, ter za njegovo nazorno razlago o tem, kako kompleksna je politika stabilizacije"[8]
1977   Bertil Ohlin   Švedska "za temeljna dela na področju mednarodne menjave in prostega pretoka kapitala v mednarodnem prostoru"[9]
  James Meade   Združeno kraljestvo
1978   Herbert A. Simon   ZDA "ker je oral ledino na področju raziskav vodenja gospodarskih organizacij in odločilno vplival zlasti na proces odločanja"[10]
1979 Theodore Schultz   ZDA "za pionirske raziskavena področju razvoja gospodarstva s posebnim poudarkom na problemih držav v razvoju."[11]
Arthur Lewis   Saint Lucia
  Združeno kraljestvo
1980 Lawrence Klein   ZDA "ker je sestavil ekonometrijske modele in jih uporabil pri analizi fluktuacij in ekonomske politike"[12]
1981   James Tobin   ZDA "za njegovo analizo finančnih trgov in raziskave o tem, kako finančni trgi vplivajo na odločanje o izdatkih, na zaposlovanje, na proizvodnjo in politiko cen"[13]
1982 George Stigler   ZDA "za njegove odmevne študije o industrijskih strukturah, o tem, kako delujejo trgi, ter o vzrokih in posledicah državne regulative"[14]
1983   Gérard Debreu   Francija "ker je v ekonomsko teorijo vključil nove analitične metode in ker je na novo natančno oblikoval teorijo o vsesplošnem ravnovesju"[15]
1984 Richard Stone   Združeno kraljestvo "ker je bistveno prispeval k razvoju sistema družbenega knjigovodstva in tako močno popravil osnovo za empirično ekonomsko analizo"[16]
1985   Franco Modigliani   Italija "za njegovo pionirsko delo na področju varčevanja in finančnih trgov"[17]
1986   James M. Buchanan   ZDA "njegove dosežke pri razvijanjutemeljev za nastanek teorije o odločanju v gospodarstvu in politiki, odvisne od ustavnih določil in sklenjenih pogodb."[18]
1987   Robert Solow   ZDA "za njegov dragocen prispevek k teoriji gospodarske rasti"[19]
1988   Maurice Allais   Francija "za prve znanstvene raziskave trgov in njegove prispevke k teoriji trgov ter učinkovitemu izkoriščanju virov"[20]
1989   Trygve Haavelmo   Norveška "ker je uspešno pojasnil ekonometrično teorijo, utemeljeno na verjetnostni teoriji, in analiziral simultane ekonomske strukture"[21]
1990 Harry Markowitz   ZDA "za pionirsko delo na področju finančne ekonomije"[22]
Merton Miller
  William F. Sharpe
1991   Ronald Coase   Združeno kraljestvo "za njegovo odkritje in razlago o tem, kako pomembno vlogo igrajo stroški opravljenih poslov in lastniške pravice v institucionalnih strukturah in pri delovanju gospodarstva"[23]
1992   Gary Becker   ZDA "ker je razširil področje mikroekonomske analize o obnašanju (ravnanju) ekonomskih subjektov na področje družboslovja in medsebojnih človeških odnosov; vključil je tudi netržno obnašanje"[24]
1993   Robert Fogel   ZDA "posodobil je raziskave na področju zgodovine ekonomije tako, da je uporabil ekonomsko teorijo in kvantitativne metode, da bi razložil ekonomske in institucionalne spremembe"[25]
  Douglass North
1994 John Harsanyi   ZDA "za njihove analize ravnovesij v teoriji o igrah nesodelovanja, predvsem pa za temeljne znanstvene matematično-ekonomske prispevke za področju teorije nekooperativnih iger"
  John Forbes Nash
  Reinhard Selten   Nemčija
1995 Robert Lucas, Jr.   ZDA "ker je razvil in uporabil hipotezo o racionalnih pričakovanjih in tako preoblikoval makroekonomsko analizo in pripomogel k boljšemu razumevanju ekonomske politike"[26]
1996 James Mirrlees   Združeno kraljestvo "za njune fundamentalne prispevke k ekonomski teoriji o stimulaciji za večjo storilnost pri asimetričnih informacijah."[27]
William Vickrey   Kanada
  ZDA
1997   Robert C. Merton   ZDA "za novo metodo ugotavljanja vrednosti finančnih derivatnih instrumentov."[28]
  Myron Scholes   Kanada
  ZDA
1998   Amartya Sen   Indija "za njegov prispevek k teoriji ekonomije blagostanja"[29]
1999   Robert Mundell   Kanada "za njegovo analizo monetarne in fiskalne politike pri različnih menjalnih tečajih in za njegovo analizo optimalnih valutnih področij"[30]
2000   James Heckman   ZDA "za razvoj teorij in metod k analizi selektivnih naključnih poskusov"[31]
Daniel McFadden   ZDA "za razvoj teorij in metod k analizi diskretnih izbirnih odločitev"[31]
2001   George Akerlof   ZDA "za njuno analizo trgov z asimetrično informacijo"[32]
  Michael Spence
  Joseph E. Stiglitz
2002   Daniel Kahneman   Izrael
  ZDA
"za integriranje psiholoških spoznanj v ekonomsko znanost, še posebej spoznanj o človeški presoji in poteku odločanja v stanju negotovosti"[33]
  Vernon L. Smith   ZDA "za izvedene laboratorijske eksprimente kot orodje v empirični ekonomski analizi, še posebej v študiji alternativnih tržnih mehanizmov"[33]
2003   Robert F. Engle   ZDA "za metode dela na področju analize ekonomskih časovnih vrst s časovno variabilno nastanovitnostjo."[34]
  Clive Granger   Združeno kraljestvo "za metode analiziranja ekonomskih časovnih vrst s prepoznavanjem splošnih trendov (kointegracija)"[34]
2004   Finn E. Kydland   Norveška "za njun prispevek dinamično makroekonomiji; časovna konsistenca ekonomske politike in odločilne silnice za pojavi poslovnih ciklov."[35]
  Edward C. Prescott   ZDA
2005   Robert J. Aumann   ZDA
  Izrael
"za izboljšave razumevanja konfliktov in sodelovanja z uporabo analize teorije iger."[36]
  Thomas C. Schelling   ZDA
2006   Edmund S. Phelps   ZDA "za njegovo analizo medčasovnih sorazmerij v makroekonomski politiki"[37]
2007   Leonid Hurwicz   Poljska
  ZDA
"za postavljanje temeljev teorije dizajna mehanizma"[38]
  Eric S. Maskin   ZDA
  Roger B. Myerson
2008   Paul Krugman   ZDA "za njegovo analizo vzorcev na trgu in lokacij gospodarskih aktivnosti"[39]
2009   Elinor Ostrom   ZDA "za analizo ekonomskega vodenja, še posebej za javno dobro"[40]
  Oliver E. Williamson "za njegovo analizo gospodarskega vodenja, še posebej analizo meja za firmo"[40]
2010   Peter A. Diamond   ZDA "za njuno analizo trgov, kjer obstajajo trenja v iskanju"[41]
  Dale T. Mortensen
  Christopher A. Pissarides   Ciper
2011   Thomas J. Sargent   ZDA "za empirično raziskavo vzroka in posledic v makroekonomiji"[42]
  Christopher A. Sims
2012   Alvin E. Roth   ZDA "za teorijo stabilnih dodelitev in prakso krojenja trgov."[43]
  Lloyd S. Shapley
2013   Eugene F. Fama   ZDA "za empirično analizo cen sredstev."[44]
  Lars Peter Hansen
  Robert J. Shiller
2014   Jean Tirole   Francija "za njegovo analizo moči trgov in regulacije".[45]
2015   Angus Deaton   Združeno kraljestvo
  ZDA
"za njegovo analizo potrošnje, revščine in socialne države".[46]
2016   Oliver Hart   Združeno kraljestvo
  ZDA
"za njune prispevke k pogodbeni teoriji."[47]
  Bengt Holmström   Finska
2021   David Card   ZDA
  Kanada
"za njegov empirični prispevek k ekonomiji dela"[48]
  Joshua Angrist   ZDA
  Izrael
"za njun metodološki prispevek k analizi vzročnih razmerij"[48]
  Guido W. Imbens   ZDA
  Nizozemska
2022   Ben S. Bernanke   ZDA "za raziskave bank in finančnih kriz"[49]
  Douglas Diamond   ZDA
Philip H. Dybvig   ZDA
2023   Claudia Goldin   ZDA "za izboljšanje našega razumevanja rezultatov žensk na trgu dela"[50]

Sklici uredi

 1. »Nomination and selection of Laureates in Economic Sciences«. Nobelov sklad. Pridobljeno 10. oktobra 2020.
 2. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 3. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1971«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 4. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 5. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 6. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1974«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 7. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1975«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 8. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1976«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 9. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1977«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 10. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1978«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 11. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1979«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 12. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 13. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1981«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 14. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1982«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 15. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1983«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 16. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 17. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1985«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 18. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1986«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 19. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1987«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 20. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1988«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 21. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 22. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1990«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 23. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1991«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 24. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1992«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 25. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 26. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1995«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 27. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1996«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 28. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 29. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1998«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 30. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1999«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 31. 31,0 31,1 »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 32. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 33. 33,0 33,1 »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 34. 34,0 34,1 »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 35. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2004«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 36. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2005«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 37. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2006«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 38. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 39. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2008«. Nobel Foundation. Pridobljeno 14. oktobra 2008.
 40. 40,0 40,1 »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2009«. Nobel Foundation. Pridobljeno 12. oktobra 2009.
 41. »The Prize in Economic Sciences 2010«. Nobel Foundation. Pridobljeno 11. oktobra 2010.
 42. »The Prize in Economic Sciences 2011«. Nobel Foundation. Pridobljeno 10. oktobra 2011.
 43. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2012«. Nobel Foundation. Pridobljeno 1. julija 2016.
 44. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013«. Nobel Foundation. Pridobljeno 1. julija 2016.
 45. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2014«. Nobel Foundation. Pridobljeno 13. oktobra 2014.
 46. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2015«. Nobel Foundation. Pridobljeno 12. oktobra 2015.
 47. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2016«. Nobel Foundation. Pridobljeno 10. oktobra 2016.
 48. 48,0 48,1 »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2021«. Nobel Foundation. Pridobljeno 11. oktobra 2021.
 49. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022«. Nobelprize.org. Nobelov sklad. Pridobljeno 10. oktobra 2022.
 50. »The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2023«. Nobelprize.org. Nobelov sklad. Pridobljeno 9. oktobra 2023.