Ničelna matrika (oznaka ali , tudi ) je matrika, ki ima na vseh mestih ničle. Pri ničelnih matrikah je pomembna razsežnost, ker ničelne matrike z različnimi razsežnostmi niso enake. Zaradi tega običajno ob oznaki zapišemo tudi razsežnost ničelne matrike. Ničelna matrika ni vedno kvadratna.

Zgledi uredi

 .
 
 

 

Značilnosti uredi

Naštete so nekatere značilnosti ničelne matrike (označena z  ), ki so razumljive že po sami difiniciji

  • ničelna matrika ima rang enak 0.
  • zmnožek ničelne matrike s poljubnim številom je enak ničelni matriki  
  • vsota matrike   in ničelne matrike z isto razsežnostjo je enaka matriki   oziroma  
  • razlika matrike   in ničelne matrike z isto razsežnostjo je matrika  , to je  
  • zmnožek matrike   z razsežnostjo   z ničelno matriko   je enak ničelni matriki z razsežnostjo  , to je  .
  • ničelna matrika z   je pri   izrojena in je zaradi tega njena determinanta enaka nič  . Takšne matrike nimajo obratne matrike

Zunanje povezave uredi

Glej tudi uredi