Relativna molekulska masa

Relativna molekulska masa (kraj. Mr) je vsota relativnih atomskih mas (Ar) vseh atomov, ki sestavljajo določeno molekulo.[1] Pove nam, kolikokrat je masa neke molekule večja od 1/12 mase atoma ogljikovega izotopa 12C. Relativne molekulske mase nimajo enote.[2]

PrimerUredi

Primer izračuna relativne molekulske mase za molekulo ogljikovega dioksida (CO2):

CO2
Ar(C) = 12,0
Ar(O) = 16,0
Mr(CO2) = Ar(C) + 2× Ar(O) =12,0 + 2 × 16,0 = 44,0

SkliciUredi

  1. http://www.thefreedictionary.com/relative+molecular+mass, vpogled: 28. 2. 2014.
  2. Brenčič J., Lazarini F. Splošna in anorganska kemija za gimnazije, strokovne in tehniške šole. DZS, Ljubljana 1995, četrta izdaja: str. 22.