Mimobéžnica (ali pasánta) je v geometriji premica, ki nima skupnih točk v prostoru z drugo premico (je ne seka) in ji ni vzporedna. Dve mimobežnici ležita nujno na različnih ravninah. Mimobežnica glede na krožnico ni njena sečnica (presečnica, sekanta) ali dotikalnica (tangenta).

Mimobežnica glede na krožnico
Mimobežnica glede na krožnico