Kvekto

SI-predpona, enaka 10-³⁰ (ena kvintiljoninka)

Kvekto (mednarodno quecto, okrajšava q) je predpona SI v mednarodnem sistemu enot, ki označuje desetiško potenco 10-30 oziroma 0,000000000000000000000000000001 ali eno kvintilijonino.

Predpono je 18. novembra 2022 sprejela Generalna konferenca za uteži in mere na predlog metrologa Richarda Browna z britanskega Nacionalnega fizikalnega laboratorija. Osnovni namen je bil formalizirati predpone za zelo velike potence (1027 in 1030), kjer se je že začela pojavljati potreba po uporabi, za simetričnost sistema pa je predlagatelj dodal še predpone za enakovredno majhne potence. Umestitev v mednarodni sistem enot je zahtevala konsistentnost: še neuporabljeno črko za okrajšavo in ime, ki se sklada z obstoječimi. Kvekto je odtlej najmanjša predpona mednarodnega sistema enot.[1]

Tako majhne enote še niso v uporabi, saj tako majhnih količin še ne znamo meriti (kvantni fiziki so doslej izmerili sile nekaj deset joktonewtonov, 107 več), vendar naj bi en bit povečal maso čipa za deset kvektogramov.[2]

Predpone SI
Okrajšava Ime Izvor Vrednost
Q kveta nova beseda 1030 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kvintilijon
R rona nova beseda 1027 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kvadrilijarda
Y jota ital. otto - osem 1024 1.000.000.000.000.000.000.000.000 kvadrilijon
Z zeta ital. sette - sedem 1021 1.000.000.000.000.000.000.000 trilijarda
E eksa grško εξάκις, hexákis - šestkrat 1018 1.000.000.000.000.000.000 trilijon
P peta grško πεντάκις, pentákis - petkrat 1015 1.000.000.000.000.000 bilijarda
T tera grško τέρας, téras - pošast 1012 1.000.000.000.000 bilijon
G giga grško γίγας, gígas - velikan 109 1.000.000.000 milijarda
M mega grško μέγας, mégas - velik 106 1.000.000 milijon
k kilo grško χίλιοι, chílioi - tisoč 103 1.000 tisoč
h hekto grško εκατόν, hekatón - sto 102 100 sto
da deka grško δέκα, déka - deset 101 10 deset
d deci lat. decimus - deseti 10-1 0,1 desetina
c centi lat. centesismus - stoti 10-2 0,01 stotina
m mili lat. millesimus - tisoči 10-3 0,001 tisočina
μ mikro grško μικρός, mikrós - majhen 10-6 0,000.001 milijonina
n nano grško νάνος, nános - pritlikav 10-9 0,000.000.001 milijardina
p piko ital. piccolo - majhen 10-12 0,000.000.000.001 bilijonina
f femto skand. femten - petnajst 10-15 0,000.000.000.000.001 bilijardina
a ato skand. atten - osemnajst 10-18 0,000.000.000.000.000.001 trilijonina
z zepto lat. septem - sedem 10-21 0,000.000.000.000.000.000.001 trilijardina
y jokto lat. octo - osem 10-24 0,000.000.000.000.000.000.000.001 kvadrilijonina
r ronto nova beseda 10-27 0,000.000.000.000.000.000.000.000.001 kvadriljardina
q kvekto nova beseda 10-30 0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 kvintilijonina

Sklici

uredi
  1. Gibney, Elizabeth (18. november 2022). »How many yottabytes in a quettabyte? Extreme numbers get new names«. Nature. doi:10.1038/d41586-022-03747-9.
  2. Sample, Ian (18. november 2022). »Earth weighs in at six ronnagrams as new prefixes picked for big and small«. The Guardian. Pridobljeno 25. decembra 2022.