Koordinati: Megvarje 46°32′43″N, 13°39′22″E Megvarje (nemško Maglern) je naselje, z okoli 300 prebivalci, na prehodu iz Ziljske doline v Kanalsko dolino na Avstrijskem Koroškem.

Naselje leži pod 647 m visokim prelazom Vrata-Megvarje (nemško Thörl-Maglern), preko katerega pelje železnica in avtocesta iz Avstrije v Italijo. Megvarje so najnižji Alpski prelaz iz Srednje Evrope v Sredozemlje.

Na pomembni strateški točki je na prelazu ob cesti Oglej ( Aquilea ) - Virunum že v antiki nastala naselbina Medaria. Na drugi strani doline je bila ob sotočju potokov Ziljice in Kljužice v poznoantičnem obdobju na Hajnževem vrhu zgrajena masivna rimska utrdba pravokotne oblike 210 X 90 m. Utrdbo je obdajalo močno obzidje s kazematnimi prizidki na notranji strani.

Glej tudi

uredi

Vrata-Megvarje