Madžarska abeceda kot je znana sedaj ima 26 latiničnih črk.

Izgovorjava

uredi
Črka Mala črka Ime Glasnik (MFA) Dopolnilni alofoni (MFA) Podobno Opombe
A a a /ɒ/ [[:Media:PR-open back rounded vowel.ogg|]]  ata
Á á á /aː/ [[:Media:Open front unrounded vowel.ogg|]]  ata
B b /b/ [[:Media:voiced bilabial plosive.ogg|]]  boben
C c /t͡s/ [[:Media:Voiceless_alveolar_sibilant_affricate.oga|]]  copata
Cs cs csé /t͡ʃ/ čas
D d /d/ [[:Media:Voiced alveolar plosive.ogg|]]  ded
E e e /ɛ/ [[:Media:Open-mid front unrounded vowel.ogg|]]  enota
É é é /eː/ [[:Media:Close-mid front unrounded vowel.ogg|]]  enota
F f ef /f/ [[:Media:voiceless labiodental fricative.ogg|]]  fant
G g /ɡ/ [[:Media:Voiced velar plosive.ogg|]]  geslo
Gy gy gyé /ɟ/ [[:Media:Voiced palatal plosive.ogg|]]  orgija
H h /h/ 1. [ɦ] [[:Media:Voiced glottal fricative.ogg|]] 

2.

3. [x] [[:Media:voiceless velar fricative.ogg|]] 

4. [ç] [[:Media:voiceless palatal fricative.ogg|]] 

hvala
I i i /i/ igla
Í í í /iː/ [[:Media:Close front unrounded vowel.ogg|]]  igla
J j /j/ [[:Media:Palatal approximant.ogg|]]  [ç], [ʝ] jed
K k /k/ [[:Media:Voiceless velar plosive.ogg|]]  kvas
L l el /l/ [[:Media:alveolar lateral approximant.ogg|]]  list
Ly ly elly, el-ipszilon 1. /j/ [[:Media:Palatal approximant.ogg|]] 

2. /ʎ/ [[:Media:Palatal lateral approximant.ogg|]] 

1. zakaj

2. ljubezen

M m em /m/ [[:Media:bilabial nasal.ogg|]]  m
N n en /n/ [ŋ] [[:Media:velar nasal.ogg|]] 

[n] [[:Media:alveolar nasal.ogg|]] 

konj

nos

Ny ny eny /ɲ/ [[:Media:palatal nasal.ogg|]]  njiva
O o o /o/ oder
Ó ó ó /oː/ [[:Media:Close-mid back rounded vowel.ogg|]]  oder
Ö ö ö /ø/ [[:Media:Close-mid front rounded vowel.ogg|]] 
Ő ő ő /øː/ vendar
P p /p/ [[:Media:Voiceless bilabial plosive.ogg|]]  polje
R r er /r/ [[:Media:alveolar trill.ogg|]]  raca
S s es /ʃ/ [[:Media:Voiceless_palato-alveolar_sibilant.ogg|]]  šipa
Sz sz esz /s/ [[:Media:Voiceless_alveolar_sibilant.ogg|]]  sonce
T t /t/ [[:Media:voiceless alveolar plosive.ogg|]]  trava
Ty ty tyé /c/ [[:Media:Voiceless palatal plosive.ogg|]]  tišina
U u u /u/ upor
Ú ú ú /uː/ [[:Media:Close back rounded vowel.ogg|]]  upor
Ü ü ü /y/
Ű ű ű /yː/ [[:Media:Close front rounded vowel.ogg|]] 
V v /v/ [[:Media:voiced labiodental fricative.ogg|]]  vek
Z z /z/ [[:Media:Voiced_alveolar_sibilant.ogg|]]  zob
Zs zs zsé /ʒ/ [[:Media:Voiced_palato-alveolar_sibilant.ogg|]]  žaba

Glej tudi

uredi

Sklici

uredi