Ü ali ü je znak, ki običajno predstavlja spredaj zaobljen samoglasnik [Y]. To je črka U s preglasom v več razširjenih latinskih pisavah, kot so nemščina, madžarščina, španščina, turščina, azerbajdžanščina, ...

Mali in veliki Ü
Ü ü