Ü ali ü je znak, ki običajno predstavlja spredaj zaobljen samoglasnik [Y]. To je črka U s preglasom v več razširjenih latinskih pisavah, kot so nemščina, azerbajdžanščina, madžarščina, španščina,...

Mali in veliki Ü
Ü ü