Lignit ali mehki rjavi premog je vrsta premoga, ki ima sorazmerno nizko kurilno vrednost (od 10 do 20 MJ/kg). Vsebuje namreč le od 60 do 70 % ogljika.

Rudnik lignita - dnevni kop

Kot ostale vrste premoga, je tudi lignit nastal iz ostankov rastlin, ker pa je po izvoru najmlajši je v njem pogosto še jasno videti zgradbo lesa.

Največja nahajališča lignita so v zemeljskih plasteh, ki izvirajo iz krede in terciarja, največji rudniki na svetu pa se nahajajo v Severni Ameriki in Evropi.

V Sloveniji so bili nekoč rudniki lignita v Senovem in Trbovljah, največje nahajališče pa je v Velenju.

Pridobivanje uredi

Izkop lignita izražen v metričnih tonah
Država 1970 1980 1990 2000 2001
  Nemčija 369.300 388.000 356.500 167.700 175.400
  Rusija 127.000 141.000 137.300 86.400 83.200
  Združene države Amerike 5.400 42.300 82.600 83.500 80.500
  Avstralija 24.200 32.900 46.000 65.000 67.800
  Grčija 8.100 23.200 51.700 63.300 67.000
  Poljska 32.800 36.900 67.600 61.300 59.500
  Turčija 4.400 15.000 43.800 63.000 57.200
  Češka 67.000 87.000 71.000 50.100 50.700
  Kitajska 13.000 22.000 38.000 40.000 47.000
  Jugoslavija 26.000 43.000 60.000 - -
  Zvezna republika Jugoslavija - - - 35.500 35.500
  Romunija 14.100 27.100 33.500 17.900 29.800
  Severna Koreja 5.700 10.000 10.000 26.000 26.500
Skupaj 804.000 1.028.000 1.214.000 877.400 894.800