Kurát je naziv za katoliškega duhovnika, ki duhovno oskrbuje različne kategorije potrebnih (iz utečenega vsakdanjega življenja) izvzetih ljudi.

Izidor Cankar kot avstroogrski vojni kurat (1915)

Zgodovinsko poznamo: jetniške, bolniške, ladijske, policijske, vojaške, pa tudi študentske, mladinske, športne in druge kurate. V slovenski zgodovinski zavesti se je v sodobnega Slovenca vsidral izraz vojaški kurat, ki je označeval vojaškega kaplana pri slovenskih domobrancih za razliko od partizanskih, ki so se imenovali verski referenti.

Vojaške duhovnike v Slovenski vojski imenujemo vojaški kaplani. Vodi pa jih vojaški vikar.