Kromove anorganske spojine

Krom je prehodni element in tvori spojine, ki so naštete na spodnjem seznamu.

Seznam uredi

Ostale spojine uredi

Cr(C6H6)2, Cr2(CH3COO)4, Cr(acac)3, Cr(CO)6, CrCl2, CrCl4, CrCl3, Cr(NO3)3, Cr2O3, NH4[Cr(SCN)4(NH3)2] CrO2, CrO3, Cr(NO3)3, KCr(SO4)2, Cr2(SO4)3, Cr2S3, CrO2Cl2, Cu2Cr2O5, PbCrO4, K2CrO4, K2Cr2O7, Na2CrO4, Na2Cr2O7,