Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb Državnega zbora Republike Slovenije

Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb je bivša komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

Njeno delo je v 4. državnem zboru Republike Slovenije prevzela Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje

uredi

Delovanje komisije je bilo določeno v Poslovniku državnega zbora:

Komisija za nadzor nad delom obveščevalno-varnostnih služb:

  • nadzira dejavnost obveščevalno-varnostne službe pri vladi in obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo, skladnost njihovega delovanja s politiko nacionalne varnosti Republike Slovenije in smernicami vlade;
  • nadzira uporabo z zakonom določenih posebnih oblik, metod in ukrepov pridobivanja podatkov obveščevalno-varnostnih služb iz prejšnje alinee in varnostnih služb ministrstva, pristojnega za notranje zadeve;
  • obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovanje in uporabo posebnih oblik, metod in ukrepov pridobivanja podatkov obveščevalno-varnostnih služb iz prve alinee tega člena;
  • državnemu zboru enkrat letno poroča o nadzoru in predlaga potrebne ukrepe.
    — 40. člen

Sestava

uredi
1. državni zbor Republike Slovenije
2. državni zbor Republike Slovenije
3. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe

uredi

Glej tudi

uredi