Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Državnega zbora Republike Slovenije

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje uredi

»Komisija nadzira dejavnost obveščevalno-varnostne službe pri vladi in obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo, skladnost njihovega delovanja s politiko nacionalne varnosti Republike Slovenije in smernicami vlade. Prav tako nadzira uporabo z zakonom določenih posebnih oblik, metod in ukrepov pridobivanja podatkov obveščevalno-varnostnih služb iz prejšnje alinee in varnostnih služb ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovanje in uporabo posebnih oblik, metod in ukrepov pridobivanja podatkov obveščevalno-varnostnih služb iz prve alinee tega člena ter državnemu zboru enkrat letno poroča o nadzoru in predlaga potrebne ukrepe.[1]«

Sestava uredi

7. državni zbor Republike Slovenije uredi

8. državni zbor Republike Slovenije uredi

Viri in opombe uredi