Komenda (posestvo)

Za naselje v Sloveniji glej Komenda.

Komenda je izposojena beseda, ki pomeni najmanjšo upravno enoto viteškega reda, nekdaj tudi posestvo premožnega viteškega reda.

Razvoj besedeUredi

Beseda komenda se na Slovenskem uporablja od 19. stoletja in je eventualno prevzeta iz nemške Kommende. Nastala je prek novolatinske commenda iz latinske besede commendare v pomenu zaupati komu kaj; prvotno začasna izročitev proste nadarbine duhovniku.

Komenda je tako pomenila:

ViriUredi

  • Snoj, Marko, Slovenski etimološki slovar, Založba Modrijan, Ljubljana, 2003
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, 1979
  • Verbinc, France, Slovar tujk, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1979