Posestvo

zemljišče, navadno z ustreznimi objekti, ki predstavlja gospodarsko zaokroženo enoto

Posestvo je zemljišče, navadno z ustreznimi objekti, ki predstavlja gospodarsko zaokroženo enoto.

Posestvo kot zemljišče lahko predstavlja:

  • kmetijsko posestvo (ekspresivno - kmetija)
  • gozdno posestvo
  • družbeno (državno) posestvo
  • zadružno posestvo

Razvoj besede uredi

Beseda posêstvo je na Slovenskem v uporabi od 18. stoletja. Iz besede posêstvo so izpeljane še naslednje oblike: posêst /last/ (v uporabi od 19. stol.), posêstnik, posêstnica /lastnik, lastnica/. Beseda posêstvo je nastala iz besede posĕstvь v pomenu kar je zasedeno, pridobljeno v last.

Viri uredi

  • Snoj, Marko, Slovenski etimološki slovar, Založba Modrijan, Ljubljana, 2003
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, 1979