Kartuzija [kartuzíja] je poimenovanje za samostan katoliškega verskega reda kartuzijanov. Ime izhaja iz imena osamljene visokogorske doline Chartreuse v Franciji, v Dofinejskih Alpah, kjer je leta 1085 Sveti Bruno s tovariši dal zgraditi prvo kartuzijo Grande Chartreuse (izg. gránd šartréz), tudi Veliko kartuzijo.

Grande Chartreuse danes

Kartuzije na ozemlju Slovenije

uredi

Na ozemlju Slovenije je okoli leta 1160 štajerski mejni grof Otokar III. Štajerski (*1129 †1164) ustanovil Žičko kartuzijo, ki jo je z ustanovno listino iz leta 1165 [1] (Štajerski deželni arhiv v Gradcu, listina št. 171), potrdil njegov sin Otokar IV. Štajerski iz rodbine Traungavcev, od leta 1180 štajerski vojvoda Otokar I. (†1192).[2] [3] Ta je bila devetnajsti samostan tega reda, najstarejša kartuzija v Srednji Evropi in velja za prvo kartuzijo izven Francije in Italije. [4]

Žički kartuziji je leta 1172 sledila ustanovitev kartuzije v Jurkloštru. Med letoma 1255 in 1260 je bil ustanovljen kartuzijanski samostan Bistra, leta 1407 pa je bila z listino Celjskega grofa Hermana II. ustanovljen še Kartuzijanski samostan Pleterje. Slednji je tudi edina še delujoča skupnost kartuzijanov v Sloveniji. Samostana v Bistri in Žičah sta bila razpuščena leta 1782, z reformami cesarja Jožefa II., kartuzija v Jurkloštru pa je že v 16. stoletju zabredla v težave in bila odvzeta kartuzijanom.

Sklici

uredi
  1. Golob, Nataša (2007). Žička kartuzija v rokopisih in listinah Zgodovinskega arhiva Celje. Zgodovinski arhiv Celje. str. 13. COBISS 233387264. ISBN 978-961-6448-16-1.
  2. Curk, Jože (2008). Samostani na Slovenskem: do leta 1780. Ostroga. str. 427. COBISS 242283264.
  3. Golob, Nataša (2007). Kulturna dediščina Žičke kartuzije. Občina Slovenske Konjice. str. 5. COBISS 234124800. ISBN 978-961-92153-0-2.
  4. Golob, Nataša (2007). Kulturna dediščina Žičke kartuzije. Občina Slovenske Konjice. str. 13. COBISS 234124800. ISBN 978-961-92153-0-2.
  • Rebić, Adalbert, Bajt, Drago: Splošni religijski leksikon: A-Ž Ljubljana, Modrijan, 2007 (COBISS)
  • Golob, Nataša: Žička kartuzija v rokopisih in listinah Zgodovinskega arhiva Celje, Celje, Zgodovinski arhiv Celje, 2007 (COBISS) ISBN 978-961-6448-16-1
  • Golob, Nataša: Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije (1160-1560), Ljubljana, 2006 (COBISS)

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi