Karakteristična energija

mera presežka specifične energije nad zahtevano za pobeg z masivnega telesa

Karakterístična energíja (označba ) je v astrodinamiki mera presežka specifične energije nad zahtevano za pobeg z masivnega telesa. Enote so dolžina2čas−2, to je hitrost na kvadrat ali dvakratna energija na maso.

Vsako telo ima v balističnem tiru problema dveh teles konstantno specifično orbitalno energijo , ki je enaka vsoti njene kinetične in potencialne energije:

kjer je:

Ker se telo pri ubežnem tiru giblje navzven, se njegova kinetična energija zmanjšuje, ko se njegova potencialna energija, ki je vedno negativna, zmanjšuje, tako da vsota ostaja konstantna.

Pri tem je dvakratna vrednost specifične orbitalne energije ubežnega telesa.