Hladílni stolp je tehnična naprava za odvajanje odpadne toplote v atmosfero. Pri termoelektrarnah je hladilni stolp zaradi svoje velikosti pogosto najbolj vidni del postroja.

Jedrska elektrarna na Otoku treh milj (Three Mile Island), v ZDA. Reaktoja sta v manjših valjastih zgradbah spredaj, veliki hiperbolični zgradbi zadaj sta hladilna stolpa.