Hiperparazit (drugotni zajedavec) je organizem, čigar gostitelj je tudi sam zajedavec. V naravi takšni zapleteni spleti odnosov ključno vplivajo na združbe organizmov in otežujejo preučevanje. Hiperparaziti so denimo praživali, ki živijo v prebavilih zajedavskih uši, ki same zajedajo na sesalcih.[2]

Hiperparazitski mikrosporidij Nosema podocotyloidis zajeda v sesaču vrste Podocotyloides magnatestis, ta pa v ribi[1]

Izraz hiperparazitizem se pogosto uporablja v širšem pomenu, za parazitoide, ki napadajo druge parazitoide (natančneje rečeno so torej hiperparazitoidi). Ta pojav je posebej pogost pri žuželkah, kjer je razširjen pri kožekrilcih in nekaj vrstah dvokrilcev ter hroščev. Razvil se je verjetno iz paraitoidizma, kar ponazarjajo vrste, ki so t. i. fakultativni hiperparazitoidi: ličinke teh se lahko razvijajo v glavnih gostiteljih neposredno ali v njihovih parazitoidih. Hiperparazitoidizem je najbolje raziskan pri kompleksu vrst z listnimi ušmi kot glavnimi gostitelji. Zgled je osica vrste Alloxysta victrix iz družine Figitidae, ki izleže jajčece v ličinko druge osice iz družine brakonid, ki se že nahaja v listni uši (torej z leglico predre telesni steni obeh organizmov, da doseže svojega gostitelja).[3]

Sklici in opombe uredi

  1. Toguebaye, B.S.; Quilichini, Y.; Diagne, P.M.; Marchand, B. (2014). »Ultrastructure and development of Nosema podocotyloidis n. sp. (Microsporidia), a hyperparasite of Podocotyloides magnatestis (Trematoda), a parasite of Parapristipoma octolineatum (Teleostei)«. Parasite. Zv. 21. str. 44. doi:10.1051/parasite/2014044. PMID 25174849.
  2. »Parasitism«. Britannica Online. Pridobljeno 8. oktobra 2017.
  3. Sullivan, Daniel J. (2009). »Hyperparasitism«. V Resh, Vincent H.; Cardé, Ring T. (ur.). Encyclopedia of Insects (2. izd.). Burlington: Academic Press. str. 486–488. ISBN 978-0-12-374144-8.