Hi (grško: starogrško χι; velika črka: Χ, mala črka: χ) je dvaindvajseta črka grške abecede in ima številčno vrednost 600. Iz grške črke hi izvira cirilična črka Х, pa tudi latinična črka X.

Chi uc lc.svg
Grška abeceda
Αα alfa Νν ni
Ββ beta Ξξ ksi
Γγ gama Οο omikron
Δδ delta Ππ pi
Εε epsilon Ρρ ro
Ζζ zeta Σσς sigma
Ηη eta Ττ tau, tav
Θθ theta Υυ ipsilon
Ιι jota Φφ fi
Κκ kapa Χχ hi
Λλ lambda Ψψ psi
Μμ mi Ωω omega
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

V moderni grščini se črka Χ izgovarja kot h (če sledi glas e ali i, je izgovorjava nekoliko ostrejša, sicer pa kot običajni h). V stari grščini se je črka Χ izgovarjala kot glas /kʰ/ (tj. k s pridihom) - to je tudi razlog, zakaj so ga Rimljani pri prepisovanju v latinico nadomeščali s CH . V nekaterih starogrških narečjih se je črka Χ izgovarjala kot ks - taka izgovorjava se je uveljavila tudi za črko X v latinici.

PomeniUredi

UnicodeUredi

Velika črka Χ mala črka χ
Unicode UTF-16 U+03A7 U+03C7
Ime Unicode Velika grška črka hi Mala grška črka hi
Koda HTML Χ χ
Enota HTML Χ χ

Zunanje povezaveUredi