Gotna vas

nekdanje samostojno naselje v Sloveniji, danes krajevna skupnost Mestne občine Novo mesto