Gliptoteka (grško Glyptothek, sestavljenka iz: glyptos, izrezan + teka / theke /, škatla, shramba) je sistematično urejena zbirka, tudi muzej ali oddelek muzeja kamnorezov ali kiparskih del. Izraz Gliptoteka je izumil knjižničar bavarskega kralja Ludvika I.

Gliptoteka v Münchnu okoli konec 19. stoletja

Gliptoteka je bila prvotno zbirka umetniško oblikovanih draguljev (gema, kameja...); pozneje zbirka antičnih kipov.

Znane so gliptoteke:

  • Najbolj znana gliptoteka v renesansi je bila zbirka kiparskih del Lorenza Medičejskega v Firencah.
  • Glyptothek München v Münchnu, ki jo je gradil (1816-1830) L. von Klenze,
  • Ny Carlsberg Glyptotek v Kopenhagnu in
  • Gliptoteka (Atene), Muzej moderne skulpture
  • Gliptoteka Akademije za likovno umetnost Dunaj
  • Gliptoteka Hrvaške akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu
  • Verbinc, France. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, 1979
  • Veliki splošni leksikon (2006). Knjiga 6. Ljubljana:DZS