Gliptoteka (grško Glyptothek, sestavljenka iz: glyptos, izrezan + teka / theke /, škatla, shramba) je sistematično urejena zbirka, tudi muzej ali oddelek muzeja kamnorezov ali kiparskih del.

Gliptoteka v Münchnu okoli konec 19. stoletja

Gliptoteka je bila prvotno zbirka umetniško oblikovanih dragih kamnov; pozneje zbirka antičnih kipov. Znane so gliptoteke: Glyptothek München v Münchnu, ki jo je gradil (1816-1830) L. von Klenze, Ny Carlsberg Glyptotek v Kopenhagnu in Gliptoteka v Zagrebu.


Viri uredi

  • Verbinc, France. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, 1979
  • Veliki splošni leksikon (2006). Knjiga 6. Ljubljana:DZS